Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • pomoc społeczna
2 100 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
90 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
2 509 250 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
272 278 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
170 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
148 204 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
4 986 681 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • zdrowie
2 300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
2 550 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
24 701 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
12 350 zł
Niewybrany w głosowaniu