Archiwum projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
234 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW.
51 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • BEZPIECZEŃSTWO
40 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW.
23 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • bezpieczeństwo
155 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
294 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
13 000 zł
Niewybrany w głosowaniu

__

9
 • __
0 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
80 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • sport
140 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • BEZPIECZEŃSTWO
23 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • sport
180 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
52 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
33 000 zł
Niewybrany w głosowaniu