Archiwum projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
175 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
96 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
440 593 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
100 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
100 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
165 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • Różnorodna treść ogłoszeń
12 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
157 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
50 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
80 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
41 760 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
94 875 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
 • zdrowie
78 300 zł
Niewybrany w głosowaniu