Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
89 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • zdrowie
404 500 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
25 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
241 570 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
231 560 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
250 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
145 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • zieleń miejska
280 000 zł
Oceniony negatywnie
 • zieleń miejska
15 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
100 000 zł
Wycofany przez autora
 • sport
51 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
20 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
360 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
212 541 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
31 484 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
40 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
35 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
4 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • rekreacja
52 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
35 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
12 000 zł
Niewybrany w głosowaniu