Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
15 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
990 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
345 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
84 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
884 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
850 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
2 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
2 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
80 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
120 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
11 880 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
45 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
15 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
178 410 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
14 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
329 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
638 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
88 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
65 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
60 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
330 000 zł
Oceniony negatywnie
 • zieleń miejska
54 800 zł
Oceniony negatywnie