Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
4 420 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
585 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
79 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
 • zieleń miejska
18 949 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • kultura
 • czas wolny
57 600 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
470 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
800 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo
880 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • Bezpieczeństwo
86 100 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
93 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
48 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
274 100 zł
Niewybrany w głosowaniu