Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • sport
 • zieleń miejska
 • czas wolny
105 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
120 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
120 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
934 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
92 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
498 980 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
385 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
500 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
24 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
177 366 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • sport
455 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
19 612 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
14 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
73 528 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
60 000 zł
Oceniony negatywnie