Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
30 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
50 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
225 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
1 398 360 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
1 398 360 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
21 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
46 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
27 970 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
32 008 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
32 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
5 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
47 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
150 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
42 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
195 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • zdrowie
44 710 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
100 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
16 636 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
29 050 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
350 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
745 000 zł
Niewybrany w głosowaniu