Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
92 280 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
548 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
63 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • sport
34 700 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
120 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
35 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • bezpieczeństwo
10 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
34 750 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • zdrowie
8 300 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
135 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
25 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • zieleń miejska
101 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
31 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
195 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
4 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
784 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • zieleń miejska
 • segregacja śmieci
150 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
473 040 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
30 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
781 247 zł
Oceniony negatywnie
 • sport
1 384 800 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
780 000 zł
Oceniony negatywnie