Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
41 400 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
7 500 zł
Wycofany przez autora
 • zieleń miejska
115 370 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
54 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
6 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
23 100 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
39 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
48 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
54 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • zdrowie
55 050 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
380 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
80 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
8 100 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
10 850 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
62 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
30 840 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
450 000 zł
Oceniony negatywnie