Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
30 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
105 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
150 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
250 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
25 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • kultura
398 935 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
3 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
60 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
4 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
40 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
14 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
200 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
51 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
43 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • zieleń miejska
33 850 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
83 240 zł
Niewybrany w głosowaniu