Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • Prozdrowotna
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
77 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
380 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
10 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
23 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
85 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
50 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
261 640 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
 • bezpieczeństwo
326 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
184 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
8 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja/drogi
171 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
25 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
200 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
40 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
90 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • sport
64 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
39 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski