Odwołania od wyników oceny

zamknięte
09.08.2019 — 26.08.2019

Autorzy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania, mogą się odwołać. Projektodawcy mogą kierować odwołania do Prezydenta m.st. Warszawy. Mogą to zrobić do 13 sierpnia 2019 r. Odwołania są rozpatrywane w odniesieniu do uwag zawartych we wniosku. Ostateczne wyniki oceny ogłaszane są do 26 sierpnia 2019 r.

Tak. W przypadku zastrzeżeń do wyniku oceny projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie składając odwołanie.

Odwołanie (ze wskazaniem zastrzeżeń do ocedny projektu oraz ich uzasadnieniem) można złożyć elektronicznie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl w strefie użytkownika lub papierowo. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej Urzedu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim).

Odwołanie należy złożyć pomiędy 9 a 13 sierpnia 2019 r.

Informacja o wyniku ponownej oceny przekazana będzie projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 26 sierpnia 2019 roku. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.

Odwołanie możesz zgłosić wyłącznie od 9 do 13 sierpnia i tylko dla projektów ocenionych negatywnie.

 

1. Zaloguj się na konto, z którego zgłosiłeś projekt. W tym celu wybierz w lewym górnym rogu symbol człowieka na niebieskim tle. Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło.

2. Przejdź do strefy użytkownika ponownie wybierając symbol człowieka na niebieskim tle.

3. Znajdź na liście zgłoszonych projektów ten, do którego chcesz złożyć odowołanie i wciśnij czarny symbol trybika, a następnie wybierz "Wyślij odowłanie".

4. Uzupełnij treść odowłania. Napisz, dlaczego Twoim zdaniem projekt powinien zostać oceniony pozytywnie. Opisz swoje zastrzeżenia do oceny projektu i uzasadnij je. W odwołaniu możesz odnieść się do punktów w karcie oceny merytorycznej lub formalnej, które nie zostały spełnione. Wybierz niebieski przycisk "Wyślij odwołanie".

6. System poprosi Cię o potwierdzenie wysłania. Wciśnij "OK".

7. Na adres e-mail dostaniesz wiadomość z potwierdzeniem zgłoszenia odwołania.

Szukasz więcej odpowiedzi?

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi