Strefa użytkownika

Odwołania od wyników oceny

planowane
07.05.2020 — 29.05.2020

Autorzy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania, mogą się odwołać. Projektodawcy mogą kierować odwołania do Prezydenta m.st. Warszawy. Mogą to zrobić od 7 do 13 maja 2020 r. Odwołania są rozpatrywane w odniesieniu do uwag zawartych we wniosku. Ostateczne wyniki oceny ogłaszane są do 29 maja 2020 r.

Tak. W przypadku zastrzeżeń do wyniku oceny projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie, składając odwołanie.

Odwołanie (ze wskazaniem zastrzeżeń do oceny projektu oraz ich uzasadnieniem) można złożyć elektronicznie, na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl, w strefie użytkownika albo papierowo. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej Urzedu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa (dla projektów ogólnomiejskich).

Odwołanie należy złożyć pomiędzy 7 a 13 maja 2020 r.

Informacja o wyniku ponownej oceny zostanie przekazana projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 29 maja 2020 r. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.

1. Zaloguj się na konto, z którego zgłosiłeś projekt. W tym celu wybierz w lewym górnym rogu strony symbol człowieka na niebieskim tle. Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło.

2. Przejdź do strefy użytkownika ponownie wybierając symbol człowieka na niebieskim tle.

3. Znajdź na liście zgłoszonych projektów ten, do którego chcesz złożyć odwołanie i wciśnij czarny symbol trybika, a następnie wybierz "Wyślij odwołanie".

4. Uzupełnij treść odowłania. Napisz, dlaczego Twoim zdaniem projekt powinien zostać oceniony pozytywnie. Opisz swoje zastrzeżenia do oceny projektu i uzasadnij je. W odwołaniu możesz odnieść się do punktów w karcie oceny merytorycznej lub formalnej, które nie zostały spełnione. Wybierz niebieski przycisk "Wyślij odwołanie".

6. System poprosi Cię o potwierdzenie wysłania. Wciśnij "OK".

7. Na adres e-mail otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem zgłoszenia odwołania.

 

Odwołanie możesz zgłosić wyłącznie od 7 do 13 maja 2020 r. i tylko dla projektów ocenionych negatywnie.

Szukasz więcej odpowiedzi?

Ikona informacje

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi