Strefa użytkownika

Odwołania od wyników oceny

zamknięte
24.06.2020 — 14.08.2020

Autorzy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania, mogą się odwołać. Projektodawcy mogą kierować odwołania do Prezydenta m.st. Warszawy. Mogą to zrobić od 24 do 30 czerwca 2020 r. Odwołania są rozpatrywane w odniesieniu do uwag zawartych we wniosku. Ostateczne wyniki oceny ogłaszane są do 14 sierpnia 2020 r.

Tak. W przypadku zastrzeżeń do wyniku oceny projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie, składając odwołanie.

Odwołanie (ze wskazaniem zastrzeżeń do oceny projektu oraz ich uzasadnieniem) można złożyć elektronicznie, na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl, w strefie użytkownika albo papierowo. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej Urzedu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa (dla projektów ogólnomiejskich).

Odwołanie należy złożyć pomiędzy 24 a 30 czerwca 2020 r.

Informacja o wyniku ponownej oceny zostanie przekazana projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 14 sierpnia 2020 r. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.

1. Zaloguj się na konto, z którego zgłosiłeś projekt. W tym celu wybierz w lewym górnym rogu strony symbol człowieka na niebieskim tle. Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło.

2. Przejdź do strefy użytkownika ponownie wybierając symbol człowieka na niebieskim tle.

3. Znajdź na liście zgłoszonych projektów ten, do którego chcesz złożyć odwołanie i wciśnij czarny symbol trybika, a następnie wybierz "Wyślij odwołanie".

4. Uzupełnij treść odowłania. Napisz, dlaczego Twoim zdaniem projekt powinien zostać oceniony pozytywnie. Opisz swoje zastrzeżenia do oceny projektu i uzasadnij je. W odwołaniu możesz odnieść się do punktów w karcie oceny merytorycznej lub formalnej, które nie zostały spełnione. Wybierz czerwony przycisk "Wyślij".

5. Na adres e-mail otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem zgłoszenia odwołania.

 

Odwołanie możesz zgłosić wyłącznie od 24 a 30 czerwca 2020 r. i tylko dla projektów ocenionych negatywnie.

Szukasz więcej odpowiedzi?

Ikona informacje

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi