Głosowanie

zamknięte
06.09.2019 — 23.09.2019

Mieszkańcy głosują na projekty i wybierają te, które powinny zostać zrealizowane. Mogą wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w jednej, wybranej dzielnicy lub do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyskuje jeden głos.

W ten sposób warszawiacy wspólnie decydują, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu Warszawy. Pomysły wybrane w głosowaniu zostaną zrealizowane przez Miasto.

Głosowanie na pomysły będzie trwało od 6 do 23 września 2019 roku. Możesz zagłosować na dwa sposoby:

  • Najłatwiej jest zagłosować przez Internet na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
  • Zagłosować można również papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy) i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. UWAGA! Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierwszego dnia głosowania, czyli od 6 września.

Osoby, które nie mogą ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę do w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić np. telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu obywatelskiego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 23 sierpnia do 15 września 2019 r.

Możesz wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim, niezależnie od wartości tych projektów.

Pamiętaj! Możesz zagłosować tylko w jednej dowolnie wybranej dzielnicy oraz na poziomie ogólnomiejskim.

Nie. Przed zagłosowaniem, trzeba wybrać JEDNĄ DZIELNICĘ, w której chce się oddać głos. Można więc wypełnić tylko jedną kartę do głosowania. Jeśli dana osoba wypełni kilka kart do głosowania (papierową bądź przez internet) wszystkie jej głosy zostaną unieważnione.

Poza głosowaniem na projekty w dzielnicy możesz również zagłosować na projekty ogólnomiejskie.

Tak. Możesz zagłosować na projekty w jednej wybranej dzielnicy oraz te ogólnomiejskie.

Na papierowych kartach do głosowania dostępne będą projekty z obu poziomów - z wybranej przez Ciebie dzielnicy i z poziomu ogólnomiejskiego. Jeśli będziesz głosować przez Internet, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie - wystarczy tylko wybrać dzielnicę.

Karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic od początku głosowania, czyli od 6 września 2019 roku. 

Uwaga! W każdej dzielnicy karta do głosowania wygląda inaczej (na każdej są inne projekty), jeśli więc chcesz głosować np. na Mokotowie, kartę musisz wziąć z Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Kartę będzie można też pobrać (i wydrukować) ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl od 6 września.

Szukasz więcej odpowiedzi?

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi