1101 - Pij, Warszawo - na Bielanach

23.01.2017 08:56 W trakcie realizacji
awatar Maciej Czapliński
autor projektu

Stan realizacji projektu

Projekty realizowane wspólnie - systemowo, jako jedno zadanie z uwagi na wykorzystanie jednej dokumentacji opracowanej w drodze konkursowej na wzór poidełka dla Warszawy.

W tym zakresie w 2017 r. uzyskano dokumentację projektowo - kosztorysową dla poidełka oraz wymagane uzgodnienia. Został wyłoniony prototyp poidełka i uzyskano atest PZH.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na produkcję poidełek.

Oddane głosy

1843
Realizowany przez: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
Aktualizacja: 28.06.2018 13:51

Ustawienie na ulicach dzielnicy kranów/źródełek z wodą pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Jest to kontynuacja i rozwinięcie projektu zgłoszonego w poprzedniej edycji budżetu w Śródmieściu. Cel tegoroczny: objęcie siecią poidełek całej Warszawy.

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

376 970,00 zł

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

23 lokalizacje – ruchliwe punkty w dzielnicy, zwłaszcza odwiedzane przez spacerowiczów, osoby aktywnie uprawiające sport i bawiące się dzieci.
Przykładowe proponowane lokalizacje:
Park Olszyna (za kościołem)
Broniewskiego (przy targu)
między blokami przy Broniewskiego (nr 77 i 83)
Reymonta/Kochanowskiego (przy bibliotece)
Park Chomicza (rejon ul. Aspekt)
Broniewskiego/Reymonta (narożnik pd.-wsch.)
Żeromskiego/Reymonta (narożnik pd.-wsch.)
Conrada/Wólczyńska (narożnik pd.-wsch.)
ul. Szekspira (przy stawach)
stacja metra Wawrzyszew (przy Wolumenie)
pętla Metro Młociny
przed "Agorą"
stacja metra Stare Bielany (między jezdniami)
pl. Konfederacji
Żeromskiego/Zjednoczenia (przy urzędzie dzielnicy)
park Herberta (zach. fragment parku)
Żeromskiego/Makuszyńskiego (narożnik pd.-wsch.)
Podleśna/Marymoncka (przy przystankach tramwajowych)
Marymoncka/Zjednoczenia
przed Szpitalem Bielańskim
Dewajtis/Kamedulska (przy UKSW)
przy wejściu na cmentarz na Wólce
Wóycickiego (przed Auditorium Maximum UKSW)

Istotne informacje o lokalizacji

Do ustalenia i konsultacji, również pod względem możliwości technicznych. Zgodnie z przyjętą technologią poidełka będą instalowane w miejscu istniejących hydrantów podziemnych w dogodnych miejscach dla zlokalizowania poidełka.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Poidełka znajdą się na terenach publicznych, dostępnych dla wszystkich mieszkańców dzielnicy i gości. Zostaną zlokalizowane przede wszystkim na skwerach, w parkach, przy skrzyżowaniach ulic z dużym ruchem pieszym i rowerowym. Będą funkcjonowały przez 7-9 miesięcy w roku (miasto zakłada 7, ja uważam, że w praktyce będzie można wydłużyć ten okres do 9 miesięcy), z wyłączeniem okresu mrozów, kiedy będą demontowane. Będą dostępne przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup i instalację źródełek (kranów) z pitną wodą na ulicach Warszawy. Takie źródełka są powszechnie spotykane w miastach Zachodu, a przede wszystkim Południa. Umożliwiają gaszenie pragnienia mieszkańcom i turystom, a dzięki ładnemu wzornictwu stanowią element małej architektury ulicznej, stają się wręcz symbolami miasta.
W Warszawie krany opracowane według jednolitego dla całego miasta projektu (wybranego w konkursie, który został ogłoszony 13 stycznia 2017) zostałyby ustawione w ruchliwych punktach poszczególnych dzielnic (analogiczny projekt składam dla kilku innych dzielnic stolicy) i podłączone do miejskiej sieci wodociągowej poprzez hydranty podziemne, na których zostaną zainstalowane specjalne instalacje (w razie potrzeby konstrukcja umożliwia szybki demontaż, by zapewnić dostęp do hydrantu). Woda dostarczana przez Wodociągi Warszawskie spełnia wyśrubowane normy czystości i może być pita prosto z kranu – należy ten sukces wykorzystać i promować. Przepływ wody następowałby po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Niewykorzystana woda byłaby odprowadzana do kanalizacji burzowej lub po prostu wysychała.
Z czasem sieć mogłaby być rozwijana przez miasto z „normalnego” budżetu, przede wszystkim przy okazji remontów ulic i parków. Docelowo gęsta sieć źródełek mogłaby objąć całą Warszawę, a same poidła mogłyby stać się rozpoznawalnym elementem warszawskiego krajobrazu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Udostępnienie źródełek przełoży się na wymierne korzyści zdrowotne dla mieszkańców. Umożliwi gaszenie pragnienia i nawadnianie organizmu, co jest ważne nie tylko w upalne dni, ale przez cały rok. Upowszechnienie dostępu do darmowej wody pitnej ulży też kieszeniom mieszkańców. Poza tym uzupełni ofertę terenów zielonych – dostęp do wody jest nieoceniony dla uprawiających sporty. Będzie korzystne dla środowiska naturalnego, ponieważ prowadzi do zmniejszenia sprzedaży butelek plastikowych z wodą i napojami. Dla miasta oznacza to także niższe koszty wywozu śmieci. Ale, co ważniejsze, instalacja źródełek przyniosłaby miastu korzyści pośrednie w postaci integracji społecznej (woda przyciąga ludzi), lepszego wizerunku wśród mieszkańców i turystów.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Biorąc pod uwagę, że technologia,w tym przygotowanie dokumentacji technicznej do możliwości montażu poidełek na istniejących hydrantach, została już opracowana w związku z projektem śródmiejskim, koszty z tym związane można pominąć. Wzór poidełka wyłoniony w konkursie zostanie zastosowany w całym mieście, więc nie przewiduję kosztów związanych z projektowaniem poidełek. Jako koszt jednego poidełka przyjmuję kwotę 15 990 zł brutto za jedno poidełko, co obejmuje również koszt dostawy i montażu.
W celu realizacji projektu należy uwzględnić również etap zgłoszenia montażu pijek, jako elementów małej architektury. Dlatego też dodano koszty związane z opracowaniem dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia montażu poszczególnych pijek, przy założeniu, że koszt takiej dokumentacji dla 1 pijki będzie wynosił średnio ok 400 zł. Ostatecznie, po akceptacji Pomysłodawcy zwiększono budżet zadania do kwoty 376 970 zł brutto.

Całkowity koszt projektu: 376 970,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Jako roczny koszt eksploatacji 23 poidełek przyjęto 44 516,00 zł brutto w ślad za wyliczeniami przeprowadzonymi w ubiegłym roku przez miasto. Koszty te obejmują dostawę wody, konserwację urządzeń i usuwanie skutków wandalizmu oraz demontaż na zimę i montaż wiosną.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 44 516,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.