1445 - Poidełka wody pitnej w Śródmieściu Północnym

23.01.2017 15:05 W trakcie realizacji
awatar Zuzanna Cupriak
autor projektu

Stan realizacji projektu

Projekty realizowane wspólnie - systemowo, jako jedno zadanie z uwagi na wykorzystanie jednej dokumentacji opracowanej w drodze konkursowej na wzór poidełka dla Warszawy.

W tym zakresie w 2017r. uzyskano dokumentację projektowo - kosztorysową dla poidełka oraz wymagane uzgodnienia. Został wyłoniony prototyp poidełka i uzyskano atest PZH.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na produkcję poidełek.

Oddane głosy

259
Realizowany przez: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
Aktualizacja: 28.06.2018 14:01

Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej wg wybranego w drodze konkursu wzoru poidełka dla Warszawy.

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

92 250,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście Północne


Lokalizacja projektu

Proponujemy trzy lokalizacje:
1) Przy skrzyżowaniu ulic Emilii Plater/Świętokrzyska,
2) W centralnej części Parku Mirowskiego - na wysokości furty prowadzącej ze środkowej części bazaru do parku,
3) Przy przejściu dla pieszych przez ul. Emilii Plater na wysokości Złotych Tarasów.

Istotne informacje o lokalizacji

Proponujemy poniższe lokalizacje, ale dokładna lokalizacja będzie zależna od sugestii MPWiK (poidełka powinny być przy działających hydrantach, by obniżyć koszty realizacji): 1) Przy skrzyżowaniu Emilii Plater/Świętokrzyska - z uwagi na bliskość Parku Świętokrzyskiego i niedawny remont ul. Świętokrzyskiej jest to częste miejsce spacerów i wypoczynku mieszkańców okolicznych bloków przy ul. Bagno, Świętokrzyskiej, Pańskiej, Śliskiej i Złotej. Ulicą Świętokrzyską przebiega uczęszczany szlak rowerowy. Działające przy niej kawiarnie i restauracje przyciągają wielu odwiedzających. 2) W centralnej części Parku Mirowskiego, na wysokości furty prowadzącej ze środkowej części bazaru do parku - poidełko w tym miejscu służyło będzie zarówno mieszkańcom osiedla Za Żelazną Bramą wypoczywającym w Parku Mirowskim (nieopodal planowanej lokalizacji znajduje się plac zabaw i siłownia plenerowa) jak i klientom bazaru pod Halą Mirowską. 3) Przy przejściu dla pieszych przez ul. Emilii Plater na wysokości Złotych Tarasów - z umieszczonego w tym ruchliwym miejscu poidełka korzystać będą przede wszystkim pasażerowie przesiadający się między różnymi środkami komunikacji - metrem, autobusami, pociągami podmiejskimi i dalekobieżnymi - i pokonujący odległości między nimi pieszo. Proponowane lokalizacje poidełek uzupełniają sieć lokalizacji wybraną w zwycięskim projekcie "Pij, Warszawo" przewidzianym do realizacji w roku 2017.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektu realizacji projektu mieszkańcy będą mogli korzystać w ciepłych miesiącach roku, od kwietnia do końca października. Nie będzie żadnych dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z kranów.

Pełny opis projektu

Założeniem jest kontynuacja projektu z poprzedniej edycji BP pn. Pij Warszawo!, gdzie zakładano montaż poidełek w Dzielnicy Śródmieście wykonanych wg opracowanego w drodze konkursu wzoru poidełka dedykowanego przestrzeni miasta (z montażem na istniejących hydrantach), zakłada się, że realizacja kolejnych projektów w tym zakresie będzie wykorzystywała opracowany już i uzgodniony jeden wzór poidełka, bez konieczności wykonywania przyłączy. Natomiast wskazane lokalizacje z uwagi na usytuowanie mogą nie spełnić założeń montażu na istniejących hydrantach, stąd też uwzględniono dodatkowo wykonanie dokumentacji projektowanej dla budowy przyłączy wodociągowych oraz odpływów do studni chłonnej. Dodatkowo uwzględniono etap zgłoszenia montażu pijek jako elementów małej architektury.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zainstalowanie poidełek przyniesie wiele korzyści:
- Kraniki z wodą pitną pozwolą dorosłym i dzieciom zaspokoić pragnienie w upalne dni.
- Kraniki do mycia rąk pozwolą dzieciom i dorosłym umyć ręce przed posiłkiem na świeżym powietrzu, umyć owoce i warzywa, które chcieliby zjeść w parku, przepłukać ręce po zabawie w piaskownicy albo po zajęciach sportowych.
- Kraniki do napełnienia butelek mają duże znaczenie ekologiczne i wychowawcze, ograniczą wytwarzanie plastikowych śmieci.
- Misy dla psów bardzo się przydają w upalne dni, z takich mis będą mogły korzystać również ptaki.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłączy sanitarnych wraz z montażem pijki 3 kpl - 5 535,00 zł
2 mapa do celów projektowych 3 szt. - 1 845,00 zł
3 budowa przyłączy sanitarnych (założono do 20 mb długości przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem studni chłonnej); roboty ziemne, materiał, dok. powykonawcza, badanie wody, odtworzenie terenu 60 mb - 36 900,00 zł
4 zakup i montaż poidełka wg ujednoliconego wzoru 3 szt. - 47 970,00 zł

Suma: 92 250,00 zł

Całkowity koszt projektu: 92 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty zużycia wody I odprowadzania ścieków przy założeniu zużycia wody w ilości 1m3 dziennie przez 214 dni w roku (kwiecień-październik)
Koszt zużycia wody wg stawek MPWiK – 3,54 PLN/m3 x 214m3 = 758,00 PLN
Koszt kanalizacji wg stawek MPWiK: 6,93 x 214 m3 = 1483,00
Koszt utrzymania poidełek zgodnie zasadami higieniczno-sanitarnymi = 30 (czyszczenie raz w tygodniu) x 100 x 3 = 9000 PLN


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 11 241,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.