1567 - Jeździmy poprawnie Poprawną, czyli uspokojenie ruchu na ulicy Poprawnej

23.01.2017 16:36 W trakcie realizacji
awatar Maciej Bąk
autor projektu

Stan realizacji projektu

Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy (przygotowanie i przeprowadzenie procedury, sporządzenie i podpisanie umowy), który opracuje dokumentację projektową. Przystąpienie do prac budowlanych będzie możliwe po zatwierdzeniu projektu przez Inżyniera Ruchu. Zakończenie realizacji oszacowano na listopad 2018 r.

Oddane głosy

107
Realizowany przez: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wawer
Aktualizacja: 09.03.2018 15:33

Budowa dwóch dodatkowych progów zwalniających na ulicy Poprawnej w połowie drogi pomiędzy obecnie istniejącymi.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

8 000,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny, Las


Lokalizacja projektu

1. Poprawna 27F/1
2. Poprawna 15B

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.

Pełny opis projektu

Budowa dwóch dodatkowych progów zwalniających na ulicy Poprawnej. Obecnie funkcjonujące progi są znacznie oddalone od siebie (ok.200m), co nie stanowi dla niektórych kierowców przeszkody w znacznym przekraczaniu prędkości. Należy dobudować dwa dodatkowe progi w połowie drogi pomiędzy obecnie istniejącymi. Odległość 100m między progami skutecznie wymusi jazdę z prędkością 20-30 km/h. Budowane progi powinny być wykonane z kostki, tak jak już istniejące.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wzrost bezpieczeństwa pieszych korzystających z chodnika wzdłuż ulicy Poprawnej. Przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa dzieci idących chodnikiem do szkoły przy ulicy Kadetów, bądź do przystanku autobusowego, lub sklepu.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wybudowania 2 progów zwalniających wraz z oznakowaniem i wykonaniem projektu - 8000 zł

Całkowity koszt projektu: 8 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 200,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.