826 - Bezpieczna dzieciom, osobom starszym i dwukierunkowa dla rowerów Komorska, Gdecka, Pustelnicka, Omulewska, Czapelska, Męcińska, Tarnowiecka.

22.01.2017 19:04 Niewybrany w głosowaniu
awatar patryk84b
autor projektu

Projekt polega na dopuszczeniu ruchu rowerowego dwukierunkowo na ulicach jednokierunkowych bez dodatkowych pasów i bez potrzeby likwidacji miejsc parkingowych: Komorska, Gdecka, Pustelnicka, Omulewska, Czapelska, Męcińska, Tarnowiecka.

Oddane głosy

450

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Koszt całkowity projektu

300 000,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny, Grochów Południowy


Lokalizacja projektu

ulice: Komorska, Gdecka, Pustelnicka, Omulewska, Czapelska, Męcińska, Tarnowiecka.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ulic ogólnodostępnych

Pełny opis projektu

Projekt polega na:
- wprowadzeniu kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (Komorska, Gdecka, Pustelnicka, Omulewska, Czapelska, Męcińska, Tarnowiecka) - projekt organizacji ruchu będzie wiązał się z poprawą bezpieczeństwa w związku z ograniczeniem prędkości.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Powiązanie oderwanych niespójnych fragmentów sieci oraz wprowadzenie bezpiecznego ruchu rowerowego do miejsc generatorów ruchu.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W związku z opinią organu zarządzającego ruchem konieczne będzie uwzględnienie wykonanie środków uspokojenia ruchu na ulicach, na których obecnie dopuszczalna prędkość jest większa od 30 km/h (np. progów zwalniających).
Szacunkowy koszt uspokojenia ruchu na danych ulicach:
1. Gdecka (30 000 zł),
2. Komorska (60 000 zł),
3. Pustelnicka (15 000 zł),
4. Omulewska (15 000 zł),
5. Czapelska (45 000 zł. + przebudowa wlotu na skrzyżowanie z ul. Grochowską 10 000 zł),
6. Męcińska (45 000 zł),
Łącznie: 220 000 zł (uspokojenie ruchu) + 50 000 zł (zmiany w organizacji ruchu) + projekt 30 000 zł = 300 000 zł

Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.