667 - Zielona Grójecka -– nowe drzewa i krzewy Rakowcu

21.01.2017 20:50 W trakcie realizacji
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Wykonanie projektu nasadzeń zostanie uwzględnione w przetargu ZZW "Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie". Obecnie trwają prace nad przygotowaniem przetargu na koncepcję aranżacji ulicy.

W zakresie koszy projekt realizuje Zarząd Oczyszczania Miasta, który rozesłał zapytania ofertowe. Następnie spośród przesłanych ofert zostanie wyłoniony Wykonawca. Kosze zostaną ustawione do końca III kwartału br.

Oddane głosy

417
Realizowany przez: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy/ Zarząd Oczyszczania Miasta
Aktualizacja: 28.06.2018 10:28

Projekt zakłada zagospodarowanie zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej (odc. ul. Banacha – PKP Rakowiec, numery nieparzyste), wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

100 000,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Rakowiec


Lokalizacja projektu

ulica Grójecka (na odcinku Banacha - stacja PKP Rakowiec, numery nieparzyste)

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Grójecka (na odcinku Banacha - stacja PKP Rakowiec, numery nieparzyste), pozostałe odcinki Grójeckiej zostały uwzględnione w obszarach Sczęśliwice i Stara Ochota


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Grójeckiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada:
Projekt zakłada wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.
Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne. Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowywanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów i kwiatów.

Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, platan klonolistny). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, irga ‘Dammera Major’).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grójeckiej (odc. ul. Banacha – PKP Rakowiec, numery nieparzyste)pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Grójeckiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W uzgodnieniu z autorem projektu ustalono, poniższy kosztorys:

Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz przykładowo: posadzenie 3 arów krzewów w istniejących terenach zieleni, 1 ara krzewów w miejscu chodnika, kosze oraz oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w trakcie przygotowywania projektu.

- projekt budowlano wykonawczy – 30 000 zł
- posadzenie krzewów w miejscu chodnika – 18 300 zł
- posadzenie krzewów w istniejących terenach zieleni 41 800 zł
- oznakowanie projektu – 1 500 zł
- kosze na śmieci – 5 300 zł
- koszt pielęgnacji zieleni oraz eksploatacji koszy – 3 100 – zł

Koszt projektu razem: 100 000 zł

Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań są ustalone na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne. Możliwie jak największe środki powinny być przeznaczone na nasadzenie zieleni.

Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.