661 - Zielona Grochowska – nowe drzewa, krzewy lub parklety

21.01.2017 20:40 Niewybrany w głosowaniu
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Grochowskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.

Oddane głosy

1323

Kategoria projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

300 000,00 zł

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ulica Grochowska (cały odcinek w granicach dzielnicy Praga-Południe)

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Grochowska (cały odcinek w granicach dzielnicy Praga-Południe)


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Grochowskiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Grochowskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie. Wszystkie nowe nasadzenia zostaną wykonane na istniejących terenach zieleni, w miejscach gdzie pozwala na to infrastruktura podziemna. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu w tym zakresie poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej, są obecnie powszechnie stosowane.

Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) na tzw. podłoże strukturalne oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne.

Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, platan klonolistny). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, irga ‘Dammera Major’).

Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Grochowskiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować ustawienie ławek oraz parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Grochowskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grochowskiej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Grochowskiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu organizacji ruchu, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przykładowo: posadzenie 6 drzew, obsadzenie krzewami 10 arów powierzchni, ustawienie 1 parkletu oraz 3 ławek oraz oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w wyniku konsultacji społecznych.Przeprowadzenie konsultacji społecznych (np. w formie warsztatowej) wraz z akcją promocyjną celem wypracowania kompleksowego zagospodarowania zieleni przy ul. Grochowskiej - 40 000,00 zł

Projekt wraz z wszystkimi uzgodnieniami - 50 000 zł
Ustawienie 1 parkletu – 64 000 zł
Ustawienie 3 szt. ławek – 3 900 zł
Posadzenie 10 ar krzewów w istniejących terenach zieleni – 115 000 zł
Posadzenie 6 szt. drzew - 21 000 zł
Oznakowanie projektu - 2 000 zł
Kwartalna pielęgnacja krzewów, drzew oraz konserwacja małej architektury - 4100 zł
Razem koszt - 300 000 zł
Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań zostały ustalone na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań
o zamówienie publiczne lub w wyniku ustaleń konsultacji społecznych.

Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. W żadnym wypadku nie szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne mogą doprowadzić do wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania ul. Grochowskiej.

Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, konserwacja malej architektury.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 16 400,00 zł

Modyfikacje

 • 13.04.2017 10:45 - Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - sprawdź zmiany


Komentarze (4)

 • Kasia Ksiazczyk  23.01.2017 02:10
  SUPER! Sama chciałam zgłosić taki projekt, ale Pan mnie ubiegł!
 • Ewa Wesolowska  23.01.2017 19:54
  Bardzo dobry projekt. Gdzie nie mozna posadzic drzew, stawia sie tez obrosniete pnaczem slupy. Nalepiej pnacza zimozielone jak bluszcz.
 • Edyta Deneka  25.01.2017 11:07
  Wspaniały projekt! Będę głosować za realizacją.

Zaloguj się, aby komentować.