658 - Dobre grzyby (mikoryza) dla drzew Pola Mokotowskiego

21.01.2017 20:30 W trakcie realizacji
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Dokumentacja przetargowa jest w opracowaniu.

Oddane głosy

8
Realizowany przez: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
Aktualizacja: 21.03.2018 12:06

Projekt zakłada wytypowanie przez eksperta drzew, zakup i wykonanie szczepionek mikoryzowych rosnącym oraz nowo sadzonym na Polu Mokotowskim drzewom wraz z ich podlewanie. Rozwój grzybni mikoryzowej poprawia warunki życia drzew dzięki czemu lepiej znoszą one trudne warunki życia w miastach.

Kategoria projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

21 064,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Pole Mokotowskie


Lokalizacja projektu

Pole Mokotowskie

Istotne informacje o lokalizacji

Pole Mokotowskie


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw drzew w lepszej kondycji będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Mikoryza to zjawisko, polegające na współżyciu korzeni lub nasion roślin naczyniowych z grzybami. Symbioza mikorytyczna umożliwia grzybom, będącym organizmami heterotroficznymi, zaopatrzenie w związki organiczne, wytwarzane przez rośliny w procesie fotosyntezy. W zamian rośliny zaopatrywane są przez strzępki grzyba w związki mineralne, głównie fosforowe i azotowe, chociaż potwierdzono również poprawę zaopatrzenia roślin w mikroelementy takie jak cynk i miedź. Grzyby mikorytyczne wytwarzają także hormony roślinne: auksyny, gibereliny i cytokininy, które po wniknięciu do organizmu rośliny regulują jego wzrost i rozwój. Inne substancje o charakterze antybiotyków wydzielane są przez grzyby do gleby zmniejszając prawdopodobieństwo zakażenia rośliny patogenami obecnymi w podłożu. Wydzielane związki nie chronią rośliny jedynie przed wirusami i nicieniami. Stwierdza się również wzrost odporności roślin mikorytycznych na warunki stresowe. Podwyższona odporność dotyczy skrajnych temperatur, obecności substancji toksycznych w środowisko oraz niekorzystnego pH.

Projekt zakłada zakup i wykonanie szczepionek mikoryzowych rosnącym oraz nowo sadzonym na Pradze drzewom. Rozwój grzybni mikoryzowej poprawia warunki życia drzew dzięki czemu lepiej znoszą one trudne warunki życia w miastach. Aby szczepienie mikoryzowe było skuteczne należy wcześniej przeprowadzić odpowiednie działania poprawiające strukturę podłoża (m.in. mulczowanie) oraz właściwie podlewać i odżywić glebę (m.in. kwasy huminowe, obornik granulowany). Przy sprzyjających warunkach jednorazowe szczepienie powinno wystarczyć na cały okres życia drzewa (tj. nawet kilkaset lat).

Przed przystąpieniem do wykonania szczepionek mikoryzowych zostanie sporządzona ekspertyza, w ramach której specjalista wskaże drzewa szczególnie wymagające wsparcia oraz dobierze odpowiedni typ szczepionek.
Akcja edukacyjna zakłada przeprowadzenie spaceru dla mieszkańców, w trakcie którego uczestnicy będą mogli obserwować wykonywanie szczepień a specjalista wytłumaczy proces mikoryzy i jego oddziaływanie na przyrodę Pola Mokotowskiego.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Drzewa w mieście są narażone na szereg szkodliwych czynników w dodatku często są pozbawione składników dostępnych w ich naturalnych miejscach występowania. Szczepionki mikoryzowe zwiększą żywotność drzew w mieście.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie ekspertyzy - 3500,00 zł
Akcja edukacyjno-informacyjna (w tym spacer) - 1000,00 zł
Przygotowanie podłoża - 2000,00 zł
Zakup szczepionek i ich aplikacja oraz podlewanie w sezonie letnim 14 564 zł (ilość zakupionych szczepionek będzie zależała od ich ceny uzyskanej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie).

Wydaje się, że ostatecznie będzie to jedyny projekt dopuszczony do głosowania na tym obszarze, wobec powyższego zwiększam kosztorys do maksymalnej kwoty przewidzianej do wydania w obszarze Pole Mokotowskie. Więcej szczepionek to więcej szczęśliwych drzew :)

Całkowity koszt projektu: 21 064,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (3)

 • Wspólnota Mieszkaniowa  22.01.2017 12:54
  Rewelacyjny pomysł. Mam nadzieję że urzędnicy go poprą. Konkurencji brak. Powinno być dobrze. Super.
  • Grzegorz Walkiewicz  22.01.2017 15:30 Autor projektu
   Dziękuję. Mam nadzieję, że ten pilotażowy projekt zyska poparcie wśród mieszkańców. Warto zabiegać o nowe nasadzenia, ale jeszcze ważniejsza jest troska o te drzewa, które już mamy. Mikoryza powinna poprawić kondycję drzew. Najpierw na Polu Mokotowskim, a potem... Każde warszawskie drzewo zasługuje na taką dobroczynną szczepionkę!
  • Wspólnota Mieszkaniowa  24.01.2017 12:20
   Moja wspólnota mieszkaniowa zaszczepiła w ubiegłym roku rośliny na własnym podwórku. Bardzo ładnie przetrwały sezon. Dodatkowo roślina, którą skazaliśmy na straty /rododendron/ zaczął wypuszczać nowe liście. Zobaczymy jak będzie na wiosnę. Jeśli pokona grzyba to będzie wielka sprawa. Projekt przejdzie i mam nadzieje że szczepienie roślin w mieście stanie się standardem. Gorąco popieram.

Zaloguj się, aby komentować.