678 - Zielona Jagiellońska - nowe drzewa i krzewy na Starej Pradze

21.01.2017 21:16 Niewybrany w głosowaniu
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów przy ulicy Jagiellońskiej oraz spotkania informacyjne i udział mieszkańców w realizacji nasadzeń.

Oddane głosy

328

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

340 000,00 zł

Dzielnica

Praga-PółnocLokalizacja projektu

ulica Jagiellońska (od jej początku do al. "Solidarności")

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Jagiellońska (od jej początku do al. "Solidarności")


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Jagiellońskiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.Pełny opis projektu

Cele projektu to:
• poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz jakości powietrza na ulicy Jagiellońskiej
• zwiększenie komfortu życia mieszkańców
• zniwelowanie hałasu generowanego przez coraz większy ruch uliczny

Projekt zakłada:
• wykonanie projektu nasadzeń
• realizacja projektu wraz z oznakowaniem o wstępnie ustalonym zakresie (dokładne ilości zostaną ustalone na etapie projektowym wspólnie z projektodawcami):
• rozpłytowanie fragmentu chodnika w celu założenia zieleni z nawiezieniem ziemi
• posadzenie ok.15 szt. drzew
• posadzenie ok.3000 szt. krzewów, bylin, bluszczy, żywopłotów, etc.
• ustawienie ok. 4 szt. ławek
• ustawienie ok. 5 szt. koszy
• przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla mieszkańców, prowadzenie działań informacyjnych dla mieszkańców oraz ich udział w realizacji projektu.Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Jagiellońskiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Organizacja spotkania informacyjnego dla mieszkańców, prowadzenie działań informacyjnych – 20.000zł, opracowanie projektu 40.000zł, nasadzenia drzew – 15*3500=52.500zł, nasadzenia krzewów 68.500zł, nasadzenia bylin i pnączy 38.000zł, nasadzenia żywopłotów 22.000zł, przygotowanie terenu wraz z rozpłytowaniem 36.000 zł, pielęgnacja roślin w 1. roku po posadzeniu 43.500zł,ustawienie 4 szt. ławek 8.000zł, 5 szt. koszy wraz z eksploatacją, 10.000zł; oznakowanie projektu 1500zł;
RAZEM 340.000zł

Całkowity koszt projektu: 340 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 60 000,00 zł

Karty weryfikacji

ModyfikacjeKomentarze (2)


Zaloguj się, aby komentować.