656 - Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków

21.01.2017 20:27 W trakcie realizacji
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

26 czerwca br. w Centrum Wielokulturowym na Placu Hallera zostały ogłoszone wyniki konkursu na zaprojektowanie parkletu (wydzielonego z przestrzeni ulicznej miejsca odpoczynku dla mieszkańców).

Oddane głosy

452
Realizowany przez: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Aktualizacja: 28.06.2018 15:26

Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu na modelową rabatę warszawską. Złożoną z bylin i atrakcyjną przez cały rok. Projekt ten powinien być dostosowany do trudnych warunków miejskich i na tyle uniwersalny, aby można go było zastosować w innych lokalizacjach. Wybrany przez mieszkańców projekt zostanie zrealizowany na skwerze przy ulicy Dąbrowszczaków.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

50 000,00 zł

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny, Obszar I - Nowa Praga z Pelcowizną


Lokalizacja projektu

Teren przed kwiaciarnią przy ulicy Dąbrowszczaków (pomiędzy jezdniami ulicy Szymanowskiego).

Istotne informacje o lokalizacji

Teren przed kwiaciarnią przy ulicy Dąbrowszczaków (pomiędzy jezdniami ulicy Szymanowskiego).


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu na modelową rabatę warszawską. Złożoną z bylin i atrakcyjną przez cały rok. Projekt ten powinien być dostosowany do trudnych warunków miejskich i na tyle uniwersalny, aby można go było zastosować w innych lokalizacjach. Projekt powinien stanowić alternatywę zarówno dla klepisk i wybetonowanych skwerów, jak również dla rabat, na których kilka razy w roku urządzane są dywany z sezonowych kwiatów.

Prace konkursowe będą wstępnie oceniane przez zespół złożony z urzędników odpowiedzialnych za tereny zielone, specjalistów od zieleni oraz przedstawicieli mieszkańców i organizacji pozarządowych. Następnie prace wraz z rekomendacjami zespołu zostaną poddane pod głosowanie, w ramach którego mieszkańcy wybiorą zwycięski projekt.

Wybrany przez mieszkańców projekt zostanie zrealizowany na skwerze przy ulicy Dąbrowszczaków. Dotychczas teren ten to wybetonowana i osłupkowana przestrzeń między jezdnią a chodnikiem, "ozdobiona" kilkoma betonowymi klombami, które lata świetności dawno mają za sobą.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Skwery warszawskie cieszą się bardzo zróżnicowaną troską swoich administratorów. Obok tych zlokalizowanych w centralnych punktach miasta, gdzie kilka razy w roku urządzane są dywany z sezonowych kwiatów, pozostają te mniej eksponowane, na zagospodarowanie których brakuje środków. Projekt służy wypracowaniu standardów rabaty lub rabat, które można by zastosować w wielu lokalizacjach miasta. Dzięki temu można będzie upiększać dotychczas zabetonowane lub jedynie pozbawione roślinności tereny w sposób trwały i przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich środków.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przeprowadzenie konkursu na modelową rabatę warszawską (m.in. akcja informacyjno-promocyjna, wynagrodzenie specjlistów wspierających zespół wstepnie oceniający zgłoszne prace, nagrody dla zwycięzców konkursu) - 30 000,00 zł
Urządzenie rabaty przy ulicy Dąbrowszczaków - 20 000,00 zł
Praca zespołu winna odbywać się w ramach pełnionych obowiązków służbowych (urzędnicy), oraz na zasadach wolontariatu (przedstawiciele mieszkańców i organizacji pozarządowych).

Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji rabaty.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 800,00 zł

Modyfikacje



Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.