675 - Zielone torowiska wzdłuż Nowowiejskiej - eksperyment

21.01.2017 21:10 W trakcie realizacji
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Ze względu na wątpliwości dotyczące możliwości realizacji zielonego torowiska na podłożu istniejącym we wskazanych lokalizacjach zdecydowano, że w roku 2018 pilotażowo zostaną zrealizowane dwa inne projekty z budżetu partycypacyjnego polegające na zazielenieniu podobnych torowisk - wzdłuż Filtrowej i Nowowiejskiej (na Ochocie) oraz wzdłuż ul. 11 Listopada. ZTM przystąpi do realizacji zielonego torowiska w dzielnicy Śródmieście w przyszłym roku, jeżeli zastosowana technologia okaże się odpowiednia.

Oddane głosy

437
Realizowany przez: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Aktualizacja: 06.09.2018 09:21

Projekt zakłada zaprezentowanie możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej, a w przyszłości możliwość opracowania na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach "eksperymentu" odcinki torowisk wzdłuż ulicy Nowowiejskiej zostaną obsadzone zielenią.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

100 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście Południowe


Lokalizacja projektu

odcinek w pobliżu gmachu Politechniki Warszawskiej (w pobliżu przystanków tramwajowych)

Istotne informacje o lokalizacji

odcinki torowisk wzdłuż ulicy Nowowiejskiej (w pobliżu gmachu Politechniki Warszawskiej)


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności w okresie prowadzenia badań będą korzystać wszyscy mieszkańcy. Docelowo efekty projektu mogą zostać wykorzystane na innych warszawskich torowiskach

Pełny opis projektu

Projekt zakłada zaprezentowanie możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej,a w przyszłości możliwość opracowania na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach "eksperymentu" odcinki torowisk wzdłuż ulicy Nowowiejskiej zostaną obsadzone zielenią.

Zielone torowiska są bardzo popularne w wielu miastach na całym świecie. Niewątpliwie podwyższają estetykę przestrzeni publicznej, zwiększają naturalne powierzchnie retencji wód opadowych i co więcej, charakteryzują się wysokimi walorami w zakresie obniżenia emisji akustycznej związanej z ruchem tramwajów (o ok. 3-5dB względem torowisk z inną zabudową).

Obecnie w Warszawie zabudowa trawiasta stosowana jest tylko na torowiskach o konstrukcji bezpodsypkowej. Tego rodzaju konstrukcje są jednak droższe w realizacji względem torowisk podsypkowych (z zabudową tłuczniową). Ze względu na wskazane wyżej walory torowisk trawiastych wskazane jest przeanalizowanie, w nawiązaniu do dotychczas prowadzanych już przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. prac, możliwości zastosowania zabudowy trawiastej na torowiskach o konstrukcji podsypkowej. Eksperyment powinien objąć następujące elementy:
- dobór materiału roślinnego (wybór gatunków roślin) do zabudowy w odniesieniu do kwestii utrzymania i odporności na warunki miejskie;
- analizę rozwiązań technicznych umożliwiających porost materiału roślinnego w odniesieniu do m.in. konieczności prowadzenia prac utrzymaniowych torowiska takich jak podbijanie i regulacja.

Efektem finalnym projektu może być w przyszłości opracowanie standardów projektowych i utrzymaniowych dla torowisk z zabudową trawiastą.

Ze względu na eksperymentalny charakter projektu może być on ograniczony czasowo w danej lokalizacji. Dodatkowo z racji nowej technologii i nietypowego podłoża zaprezentowane rozwiązanie nie gwarantuje sukcesu - dopiero wdrożenie go da odpowiedź o możliwościach stosowania. Niemniej z całą pewnością efekty badań i opracowanie standardy będą miały oddziaływanie na obszar całego m.st. Warszawy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zielone torowiska to powiększanie powierzchni biologicznie czynnej miasta. Poza względami natury ekologicznej zielone torowiska wyciszają hałas towarzyszący jadącym po szynach tramwajom o nawet 5 decybeli.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kwota 90 000,00 zł powinna wystarczyć na wykonanie odcinka o długości ok. 75 ÷ 80 m.
Koszt wykonania 1m^2 zabudowy roślinnej w torowisku o konstrukcji bezpodsypkowej przy zastosowaniu maty drenażowo-magazynującej, substratu oraz maty rozchodnikowej wynosi ok 125 zł/m^2.
Do przytoczonego rozwiązania należy doliczyć jeszcze koszt wykonania izolacji elektrycznej szyn (szacuje na ok 200 zł za metr toru) oraz koszty usunięcia części kruszywa (podsypki).
Akcja promocyjno-edukacyjna - 10 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji zielonych torowisk.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.