657 - Zielone torowiska wzdłuż Filtrowej i Nowowiejskiej - eksperyment

21.01.2017 20:28 W trakcie realizacji
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz założenie i pielęgnację na podstawie tej dokumentacji zieleni w torowiskach wzdłuż ul. Filtrowej, Krzywickiego i Nowowiejskiej (od ul. Szymona Zimorowicza (przy skrzyżowaniu z ul. Raszyńską) do zespołu przystankowego Nowowiejska (przed skrzyżowaniem z al. Niepodległości), o szacunkowej długości 1655 mtp i szacunkowej powierzchni 4720 m2).

Oddane głosy

692
Realizowany przez: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Aktualizacja: 06.09.2018 09:20

Projekt zakłada zaprezentowanie możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej,a w przyszłości możliwość opracowania na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach "eksperymentu" odcinki torowisk wzdłuż ulic Filtrowej i Nowowiejskiej zostaną obsadzone zielenią.

Kategoria projektu

 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

96 000,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Stara Ochota


Lokalizacja projektu

odcinek w pobliżu gmachu NIK (w pobliżu przystanków tramwajowych)

Istotne informacje o lokalizacji

odcinki torowisk wzdłuż ulic Nowowiejskiej, Krzywickiego i Filtrowej (w pobliżu gmachu NIK)


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności w okresie prowadzenia badań będą korzystać wszyscy mieszkańcy. Docelowo efekty projektu mogą zostać wykorzystane na innych warszawskich torowiskach

Pełny opis projektu

Projekt zakłada zaprezentowanie możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej,a w przyszłości możliwość opracowania na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach "eksperymentu" odcinki torowisk wzdłuż ulic Filtrowej i Nowowiejskiej zostaną obsadzone zielenią.

Zielone torowiska są bardzo popularne w wielu miastach na całym świecie. Niewątpliwie podwyższają estetykę przestrzeni publicznej, zwiększają naturalne powierzchnie retencji wód opadowych i co więcej, charakteryzują się wysokimi walorami w zakresie obniżenia emisji akustycznej związanej z ruchem tramwajów (o ok. 3-5dB względem torowisk z inną zabudową).

Obecnie w Warszawie zabudowa trawiasta stosowana jest tylko na torowiskach o konstrukcji bezpodsypkowej. Tego rodzaju konstrukcje są jednak droższe w realizacji względem torowisk podsypkowych (z zabudową tłuczniową). Ze względu na wskazane wyżej walory torowisk trawiastych wskazane jest przeanalizowanie, w nawiązaniu do dotychczas prowadzanych już przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. prac, możliwości zastosowania zabudowy trawiastej na torowiskach o konstrukcji podsypkowej. Eksperyment powinien objąć następujące elementy:
- dobór materiału roślinnego (wybór gatunków roślin) do zabudowy w odniesieniu do kwestii utrzymania i odporności na warunki miejskie;
- analizę rozwiązań technicznych umożliwiających porost materiału roślinnego w odniesieniu do m.in. konieczności prowadzenia prac utrzymaniowych torowiska takich jak podbijanie i regulacja.

Efektem finalnym projektu może być opracowanie w przyszłości standardów projektowych i utrzymaniowych dla torowisk z zabudową trawiastą.

Ze względu na eksperymentalny charakter projektu może być on ograniczony czasowo w danej lokalizacji. Dodatkowo z racji nowej technologii i nietypowego podłoża zaprezentowane rozwiązanie nie gwarantuje sukcesu - dopiero wdrożenie go da odpowiedź o możliwościach stosowania. Niemniej z całą pewnością efekty badań i opracowanie standardy będą miały oddziaływanie na obszar całego m.st. Warszawy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zielone torowiska to powiększanie powierzchni biologicznie czynnej miasta. Poza względami natury ekologicznej zielone torowiska wyciszają hałas towarzyszący jadącym po szynach tramwajom o nawet 5 decybeli.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kwota 90 000,00 zł powinna wystarczyć na wykonanie odcinka o długości ok. 75 ÷ 80 m.
Koszt wykonania 1m^2 zabudowy roślinnej w torowisku o konstrukcji bezpodsypkowej przy zastosowaniu maty drenażowo-magazynującej, substratu oraz maty rozchodnikowej wynosi ok 125 zł/m^2.
Do przytoczonego rozwiązania należy doliczyć jeszcze koszt wykonania izolacji elektrycznej szyn (szacuje na ok 200 zł za metr toru) oraz koszty usunięcia części kruszywa (podsypki).

Akcja promocyjno-edukacyjna - 6 000,00 zł
W ramach akcji byłoby możliwe przeprowadzenie takich działań jak np. spotkanie informacyjne z udziałem eksperta dla mieszkańców, spacer z ekspertem w czasie zakładania torowiska, wydanie broszury informacyjno-edukacyjnej, tekst informacyjno-promocyjny o inwestycji, roli zieleni w mieście i „zielonych” torowiskach w bezpłatnej, lokalnej prasie.

Całkowity koszt projektu: 96 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji zielonych torowisk.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (7)

 • Maciej Podyma  22.01.2017 12:50
  Zgłaszamy się do pomocy przy badaniach nad mieszankami. W tym roku mamy plany wystartować z pierwszymi poletkami które mają pomóc dobrać rośłiny. Podobno na 1 metr kwadratowy trawiastego torowiska miasto wydaje kilkanaście złotych na samo trzymanie np. podlewanie w okresie suszy czy koszenie.
 • Wspólnota Mieszkaniowa  22.01.2017 12:57
  ZTM wyraził zgodę? Chyba musi.
 • Magdalena Grzejdziak  23.01.2017 08:51
  Podoba mi się ten pomysł. Jeśli przejdzie to na pewno zagłosuję.
 • zuzannaz@post.pl  29.06.2017 09:23
  Zielone torowiska tak, ale uwaga - NIE TRAWIASTE. Rozpatrzcie ROZCHODNIKI.
  Trawę trzeba pielęgnować, a to się nie udaje. Wystarczy dziś popatrzeć na buro-żółte torowiska np. na Marszałkowskiej czy na Puławskiej.
  Rozchodniki są zawsze kolorowe, a nie wymagają żadnej pielęgnacji. To tego i ptaki i pszczoły mają się czym żywić.
  Proszę popatrzeć:
  http://dachyzielone.net/oferta/maty-rozchodnikowe/
  • Grzegorz Walkiewicz  29.06.2017 10:30 Autor projektu
   Jak najbardziej dopuszczam w projektach zastosowanie rozchodnika zamiast trawy! Sympatyzuję z tym rozwiązaniem :)

Zaloguj się, aby komentować.