1106 - Zielona Puławska przy Wilanowskiej

23.01.2017 08:59 Niewybrany w głosowaniu
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Oddane głosy

230

Kategoria projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

129 670,00 zł

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny, rejon 7


Lokalizacja projektu

ulica Puławska odcinek pomiędzy al. Wilanowską a al. Lotników

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Puławska odcinek pomiędzy al. Wilanowską a al. Lotników


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności wzdłuż ulicy Puławskiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz posadzenie 16 lip i posadzenie żywopłotu wzdłuż torowiska tramwajowego.
Projekt zakłada:
- posadzenie drzew po zachodniej stronie ulicy, przy al. Wilanowskiej.
- posadzenie żywopłotu pomiędzy torowiskiem a jezdnią.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Proponowany projekt podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt budowlano-wykonawczy 40 000 zł
Posadzenie żywopłotu 21 600 zł
Posadzenie 16 drzew o obw. 35-40 cm w gruncie 56 000 zł
pielęgnacja drzew za kwartał 720 zł
pielęgnacja krzewów za kwartał 1 250 zł
Maty zabezpieczające krzewy 9 100 zł
Oznakowanie projektu – 2 tabliczki – 1 000 zł
Razem koszt 129 670 zł

Całkowity koszt projektu: 129 670,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 8 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (2)

 • robert.buciak  23.01.2017 10:51
  Na tym odcinku Puławskiej w tym lub przyszłym roku będzie budowana droga dla rowerów. ZDM planuje w ramach prac nasadzenia drzew, więc pomysł może być bezprzedmiotowy. Na pewno warto dopytać.
  • Grzegorz Walkiewicz  23.01.2017 11:06 Autor projektu
   Chcemy, żeby konsultacje dotyczące zazielenienia Puławskiej dotyczyły całej ulicy, stad jednakowy niemal projekt złożony w trzech rejonach. A o zieleni planowanej jako zwieńczenie kolejnych inwestycji słyszeliśmy już wielokrotnie i jesteśmy wobec takich zapowiedzi jedynie umiarkowanymi optymistami ;)

Zaloguj się, aby komentować.