1103 - Zielona Puławska – uzupełnienie drzew i żywopłoty zamiast słupków i donic

23.01.2017 08:58 Niewybrany w głosowaniu
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Oddane głosy

495

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

300 000,00 zł

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny, rejon 6


Lokalizacja projektu

ulica Puławska odcinek pomiędzy ul. Dolną a al. Wilanowską.

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Puławska odcinek pomiędzy ul. Dolną a al. Wilanowską.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Puławskiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla: posadzenia 25 lip, obsadzenie ok. 1,5 ar krzewów (w miejscu chodników), urządzenie parkletu.
Krzewy w formie naturalnej lub żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, róże okrywowe, gatunki które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów. Krzewy mogłyby również zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów. Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Puławskiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletu tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku.
Zakłada się:
- Rozpłytowanie chodnika i posadzenie żywopłotu w miejscu donic – na wys. ul. Dolnej i przy nr 148/150.
- Uzupełnienie drzew w środkowym pasie na odc. Malczewskiego-Domaniewska.
- Uzupełnienie drzew po wschodniej i zachodniej stronie ulicy na odcinku Dolna-Domaniewska
- Uzupełnienie drzew po str. zachodniej na odc. Domaniewska-Wilanowska.
- Budowę parkletu.
Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań są ustalone na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne lub w wyniku ustaleń konsultacji społecznych.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Proponowany projekt podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt budowlano-wykonawczy 50 000 zł
Konsultacje społeczne 40 000 zł
Ustawienie parkletu 65 000 zł
Posadzenie żywopłotów w miejscu 20 400 zł
Ułożenie obrzeża betonowego 140 m – 2 520 zł
Posadzenie 25 drzew o obw. 35-40 cm w gruncie 87 500 zł
pielęgnacja drzew za kwartał 1 125 zł
pielęgnacja krzewów za kwartał 470 zł
Maty zabezpieczające krzewy 5 250
Oznakowanie projektu – 4 tabliczki – 2 000 zł

Rezerwa autora – 25 735 zł
Razem koszt 300 000 zł
Autor nie zgodził się na ograniczenie kosztorysu i zażyczył umieszczenia pełnej kwoty 300.000 zł

Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.