1099 - Zielona Puławska -– drzewa, krzewy i parklety od pl. Unii do ul. Dolnej

23.01.2017 08:56 W trakcie realizacji
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Wykonanie projektu nasadzeń zostało uwzględnione w przetargu ZZW "Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie". Zakończyły się konsultacje społeczne mające na celu zebranie opinii od mieszkańców. Obecnie trwają prace nad wnioskami i ostateczną koncepcją zmian na Puławskiej. Raport oraz koncepcja zagospodarowania zostaną opublikowane we wrześniu br.

http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/zazielenmy-pulawska

Oddane głosy

558
Realizowany przez: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
Aktualizacja: 16.08.2018 08:40

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Kategoria projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

300 000,00 zł

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny, rejon 2


Lokalizacja projektu

ulica Puławska odcinek pomiędzy pl.Unii Lubelskiej a ulicą Dolną

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Puławska odcinek pomiędzy pl.Unii Lubelskiej a ulicą Dolną


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Puławskiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przygotowanie projektu organizacji ruchu oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dla: posadzenia 15 lip, obsadzenie ok. 2 ar krzewów (w miejscu chodników), urządzenie dwóch parkletów w wybranych miejscach oraz oznakowania efektów projektu.
Drzewa byłyby sadzone będą w rozpłytowanych chodnikach i w gruncie. Krzewy w formie naturalnej lub żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, róże okrywowe, gatunki które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów. Krzewy mogłyby również słupki ograniczające parkowanie samochodów. Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Puławskiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku.
Zakłada się:
- Rozpłytowanie chodnika pod nasadzenia drzew – na odcinku Puławska nr 1A-7/9 (co łączy się to z rezygnacją z miejsc parkingowych) oraz posadzenie drzew w gruncie na odc. 4-8A.
- Rozpłytowanie chodnika, posadzenie krzewów – przy nr. 26A-24.
- Rozpłytowanie chodnika, posadzenie krzewów lub budowę parkletów przy nr.: 11 i 53
Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań są ustalone na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne lub w wyniku ustaleń konsultacji społecznych.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Proponowany projekt podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt Budowlano-wykonawczy 50 000 zł
Projekt organizacji ruchu 10 000 zł
Konsultacje społeczne 40 000 zł
Ustawienie 2 parkletów - 130 000 zł
Posadzenie krzewów w miejscu chodnika ok. 2 ar - 38 700 zł
Posadzenie 10 drzew o obw. 16-18 cm - 8 500 zł
Posadzenie 5 drzew o obw. 35-40 cm w miejscu chodnika - 19 500 zł
pielęgnacja drzew za kwartał - 675 zł
pielęgnacja krzewów za kwartał - 625 zł
Oznakowanie projektu – 4 tabliczki – 2 000 zł
Razem koszt - 300 000 zł

Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (4)

 • mrozek4242  26.06.2017 20:32
  Jest plan wybudowania ścieżki rowerowej na tym odcinku?
  • Grzegorz Walkiewicz  27.06.2017 09:04 Autor projektu
   Jak dotąd nie mamy takich informacji niestety. O ile wiemy plany dotyczą dalszych odcinków Puławskiej.
 • mrozek4242  27.06.2017 10:27
  Szkoda, bo ścieżka się urywa na wysokości Dolnej, a potem się zaczyna znowu na placu Unii. Pomiędzy trzeba jechać ulicą, która w godzinach szczytu zawsze się korkuje - czyli przeciskać się między samochodami i autobusami. Chodnik na Puławskiej jest chwilami tak wąski, że mieści się na nim jedna osoba. Przejazd autobusem 222 od Dworkowej do Rakowieckiej o 17 potrafi trwać 15 minut. Chyba więcej dałoby Puławskiej wyznaczenie buspasa, usunięcie zatoczek autobusowych, poszerzenie chodnika/usunięcie samochodów z chodnika i wyznaczenie ścieżki rowerowej.
 • WIKTOR17  10.03.2018 15:40
  Kiedy jest planowane zakończenie realizacji projektu?

Zaloguj się, aby komentować.