1146 - Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Dąbrowszczaków w ciągu ulicy Brechta.

23.01.2017 09:49 Wycofany przez autora
awatar KubaRawski
autor projektu

Projekt zakłada wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Dąbrowszczaków w ciągu ulicy Brechta, po północnej stronie skrzyżowania.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

20 000,00 zł

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny, Obszar I - Nowa Praga z Pelcowizną


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ul Dąbrowszczaków i Brechta

Istotne informacje o lokalizacji

Zawarto w opisie projektu.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skrzyżowanie ulic jest ogólnodostępne.

Pełny opis projektu

Na przedmiotowym skrzyżowaniu pasy są wyznaczone przez ulicę Brechta po obu stronach oraz przez ulicę Dąbrowszczaków po stronie południowej. Brak tego przejścia powoduje, że osoba idąca północną stroną ulicy Brechta musi przejść przez ulicę 3 razy zanim znajdzie się po przeciwnej stronie ulicy Dąbrowszczaków.

Przy skrzyżowaniu znajduje się szkoła podstawowa. Wyznaczenie dodatkowego przejścia zwiększy bezpieczeństwo dzieci.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przy skrzyżowaniu znajduje się szkoła podstawowa. Wyznaczenie dodatkowego przejścia zwiększy bezpieczeństwo dzieci.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wyznaczenie przejścia dla pieszych z korektą oznakowania, ustawieniem słupków i szlifowaniem krawędzi krawężnika = 20000 zł
Razem 20000 zł

Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

Karty weryfikacji

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.