399 - Uspokojony ruch na lokalnych ulicach Zielonego Ursynowa

19.01.2017 21:23 Niewybrany w głosowaniu
awatar Mikołaj_
autor projektu

Wyznaczenie strefowego ograniczenia prędkości do 30 km/h na lokalnych ulicach Ludwinowa, Krasnowoli i Jeziorek (ograniczone: ul. Puławską, Karczunkowską, torami kolejowymi i ul. Ludwinowską-Sztajerka). Ulice na tym obszarze powinny służyć wyłącznie mieszkańcom - ruch tranzytowy należy ograniczać, m.in. poprzez uspokojenie ruchu. Projekt jest kontynuacją zrealizowanego pomysłu z 1. edycji budżetu partycypacyjnego.

Oddane głosy

420

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

208 860,00 zł

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny, Zielony Ursynów


Lokalizacja projektu

Obszar Grabowa, Ludwinowa i Jeziorek (obszar między ul. Puławską i torami kolejowymi, oprócz ul. Karczunkowskiej i Baletowej)

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zlokalizowany na drogach publicznych, dostępny dla wszystkich

Pełny opis projektu

Wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h na wszystkich ulicach lokalnych w rejonie;Ludwinów, Krasnowoli i Jeziorek, (obszar między ul. Puławską i torami kolejowymi, Karczunkowską i Ludwinowską -Sztajerka (oprócz ul. Karczunkowskiej i Baletowej). Mapa z zasięgiem strefy w załączniku.
Na lokalnych ulicach ruch samochodów powinien się ograniczać do dojazdów do posesji. Niestety, wiele z ulic służy kierowcom do skracania drogi lub omijania korków - np. ul. Sarabandy, Jeziorki, Farbiarska. Ze względu na rosnący ruch uliczny, spada bezpieczeństwo mieszkańców, rośnie hałas i zanieczyszczenie powietrza. Ulice przestają pełnić swój pierwotny, osiedlowy charakter.
Wiele ulic na Zielonym Ursynowie posiada już punktowe uspokojenie ruchu - progi zwalniające i odcinkowe ograniczenia prędkości, wymuszające poruszanie się nie szybciej niż 30 km/h. Powoduje to jednak, że kierowcy zwalniają przed progiem i rozpędzają się zaraz za nim. Wprowadzenie jednolitych zasad na całym obszarze (strefa ograniczonej prędkości) może ograniczyć to zjawisko. Znaki z ograniczeniem staną na każdym wjeździe do strefy, informując kierowcę o tym, że jest to ulica lokalna i nieprzystosowana do szybkiej jazdy. Na wybranych wjazdach (oznaczone na mapie w załączniku), używanych do omijania korków na Puławskiej, pojawią się wyniesione progi zwalniające (lub wyniesione przejścia dla pieszych).
Projekt nie powoduje utrudnień dla lokalnych kierowców - spokojna jazda zgodnie z przepisami nie zajmuje więcej czasu niż jazda zrywami, od progu do progu.
Realizacja projektu pozwoli na usunięcie setek zbędnych znaków drogowych (punktowych ograniczeń prędkości i ostrzeżeń o progach zwalniających) i zastąpienie ich znacznie mniejszą liczbą znaków "strefa ograniczonej prędkości 30 km/h"
Zasięg strefy i lokalizację wjazdów do niej wskazano na mapce w załączniku. Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu z 1. edycji.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu poprawia bezpieczeństwo mieszkańców lokalnych ulic poprzez zniechęcenie do jazdy tranzytem przez dany obszar. Ograniczenie ruchu i jego uspokojenie zwiększa bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci bawiących się na osiedlowych ulicach. Realizacja projektu pozwoli też na poprawę wyglądu osiedli - można zdemontować setki zbędnych znaków drogowych zostawiając tylko te na wjazdach do strefy.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys na podstawie podobnego projektu zrealizowanego w 2016 r.
Projekt: 50 000 zł
Montaż oznakowania na 26 wjazdach (9 wjazdów już jest oznakowanych): 26x560 zł = 14 560 zł
Demontaż zbędnych znaków: ok.100x23 zł = 2 300 zł
Budowa progów zwalniających (o ile to niezbędne): 10x7 000 zł = 70 000 zł
Budowa 6 wyniesionych progów/przejść dla pieszych na wjazdach do strefy: 6x12 000 zł = 72 000 zł

Całkowity koszt projektu: 208 860,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- wymiana zniszczonego oznakowania pionowego = 2 530,50 zł
- oznakowania poziomego = 1 383,75 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 3 914,25 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.