845 - Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka

22.01.2017 19:25 W trakcie realizacji
awatar patryk84b
autor projektu

Stan realizacji projektu

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w październiku 2017 r. i unieważniono z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Planowane ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w III kw. 2018 r.

Oddane głosy

331
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 17.08.2018 10:43

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, aby zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

300 000,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Czyste + Mirów


Lokalizacja projektu

przejścia i przejazdy wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez: Brylowską, Zegadłowicza, Korczaka, Wronią (po obu stronach Prostej).

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników - non-stop.

Pełny opis projektu

Projekt poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, zachowana zostanie też ciągłość nawierzchni. Dotyczy to przejść i przejazdów wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez następujące ulice:

- Brylowska,
- Zegadłowicza,
- Korczaka (tu już jest próg spowalniający, ale z "fosą" między przejściem a chodnikiem, w której utykają kółka wózków - wymaga korekty),
- Wronia (x2, po północnej i południowej stronie Prostej; po stronie południowej dodatkowo zmiana organizacji ruchu, tak by kierowca wyjeżdżający z Wroniej miał miejsce na zatrzymanie samochodu między przejazdem a jezdnią i nie blokował ruchu rowerów),

Wyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ułatwi korzystanie z przejścia przez Korczaka "wózkowiczom" i poprawi jakość głównej trasy rowerowej z zachodu Warszawy do centrum.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wyniesienie przejść i przejazdów: średnio 60 tys. zł*. x 5 lokalizacji = 300 tys. zł

Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.