565 - Ławeczki dla niepełnosprawnych

20.01.2017 19:38 W trakcie realizacji
awatar Roman Krakowski
autor projektu

Stan realizacji projektu

Trwają uzgadnianie parametrów ławki z Radą Seniorów Dzielnicy Żoliborz. Następnie konieczne będzie uzyskanie akceptacji Konserwatora Zabytków oraz Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Przewidywany termin zakończenia realizacji to listopad 2018 r.

Oddane głosy

265
Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
Aktualizacja: 15.02.2018 10:06

Ławeczki dla osób z niepełnosprawnością podwyższone dla łatwiejszego korzystania. Siedzisko na wysokości pół stojącej z
oparciem. Przy ławeczkach pojemnik na śmieci uniemożliwiający dostęp dla ptaków i zwierząt.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

25 000,00 zł

Dzielnica

ŻoliborzLokalizacja projektu

Projekt zlokalizowany jest na obszarze Osiedla Marymont Potok i Osiedla Żoliborz Dziennikarski , 3 ławki zostaną ustawione w rejonach ulic Gdańskiej – park Kaskada na wysokości pętli tramwajowej (1 szt.) oraz park Kępa Potocka (2 szt.)

Istotne informacje o lokalizacji

Możliwość ustawienia ławek w różnych miejscach obszaru, szczególnie parki skwery aleje.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępność całą dobę.

Pełny opis projektu

Ławeczki dla osób z niepełnosprawnością podwyższone dla łatwiejszego korzystania. Siedzisko na wysokości pół
stojącej z oparciem.
Możliwość przewijania niemowląt.
Przy ławeczkach pojemnik na śmieci uniemożliwiający dostęp dla ptaków i zwierząt.
Możliwość ustawienia ławek w różnych miejscach obszaru, szczególnie parki skwery aleje.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt został opracowany na podstawie wniosków i propozycji zgłaszanych przez mieszkańców na walnych
zgromadzeniach Stowarzyszenia „Żoliborz Demokratyczny”

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Wykonanie projektu oraz oznaczenie projektu w terenie.

Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja i ewentualne naprawy.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 500,00 zł

Karty weryfikacji

Modyfikacje

  • 10.04.2017 09:04 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany
  • 10.04.2017 12:00 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany
  • 30.05.2017 15:40 - Wydział Ochrony Środowiska_Żoliborz_1 - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.