882 - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w okolicach ulicy Skoroszewskiej

22.01.2017 20:37 W trakcie realizacji
awatar wojtekpatio
autor projektu

Stan realizacji projektu

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu stałej organizacji ruchu, które następnie zostanie przekazany do biura Polityki Mobilności i Transportu celem zatwierdzenia. Po otrzymaniu zatwierdzenia projektu, zostanie przygotowany i przeprowadzony przetarg celem wyłonienia Wykonawcy robót związanych z realizacją projektu. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca października br.

Oddane głosy

665
Realizowany przez: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus
Aktualizacja: 16.03.2018 09:38

Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progu zwalniającego w ciągu ulicy Skoroszewskiej, montaż dodatkowych latanii doświetlających przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Aleksandra Prystora i Skoroszewskiej. Instalacja słupków ograniczających parkowanie na chodniku w rejonie skrzyżowań wymienionych ulic.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

99 200,00 zł

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny, Ursus Południowy


Lokalizacja projektu

Projekt zlokalizowany będzie w rejonie skrzyżowań ulic Aleksandra Prystora i Skoroszewkiej oraz Aleksandra Prystora i Sławoja Składkowskiego oraz w ciągu ulicy Skoroszewskiej,

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Ursus, w rejonie skrzyżowania ulic Aleksandra Prystora i Skoroszewskiej oraz Aleksandra Prystora i Sławoja SkładkowskiegoZasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Ursusa i Warszawy przez cały czas.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada doposażenie drogi publicznej w elementy zwiększające bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców.
Cel ten osiągnięty zostanie poprzez montaż progu zwalniającego w ciągu ulicy Skoroszewskiej. Obecnie ze względu na brak progów zwalniających kierowcy przekraczają prędkość, czym przyczyniają się do wzrostu ilości kolizji samochodowych w tym rejonie (w szczególności na skrzyżowaniach ulic poprzecznych z ulicą Skoroszewską). Instalacja progu poprawi również bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez jezdnię oraz osób wyjeżdżających z osiedli zlokalizowanych w tym rejonie.
Montaż dodatkowego oświetlenia przy przejściach dla pieszych oraz słupków ograniczających parkowanie niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się po chodniku. W tym rejonie samochody nagminnie parkują na chodnikach często ograniczając możliwości przejścia np.
z wózkiem dziecięcym lub osobom niepełnosprawnym. Doświetlenie przejścia dla pieszych na wskazanych skrzyżowaniach poprawi bezpieczeństwo, a wraz z montażem progów zwalniających w znacznym stopniu ograniczy zagrożenie ze strony samochodów.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa drogowego we wskazanym rejonie dzielnicy Ursus. W rejonie tym często dochodzi do kolizji samochodowych, poszkodowani mogą zostać również piesi. Brak fizycznych zabezpieczeń, umożliwia parkowanie samochodów na chodniku. Realizacja projektu ukróci łamanie prawa, jazdę z nadmierną prędkością, nieprzestrzeganie zakazu parkowania. Niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez ulicę (progi zwalniające oraz doświetlenie skrzyżowań).

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa dwóch zespołów progów zwalniających wraz z projektem organizacji ruchu – 12 tys. złotych,
Doświetlenie wskazanych przejść dla pieszych – 80 tys. złotych,
Instalacja dodatkowych słupków ograniczających parkowanie - 7,2 tys. złotych,

Całkowity koszt projektu: 99 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.