626 - Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeczna/Księcia Ziemowita.

21.01.2017 16:56 W trakcie realizacji
awatar jola saratowicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w październiku 2017 i unieważniono. Planowane ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w II połowie 2018 r.

Oddane głosy

281
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 13.08.2018 15:24

Projekt zakłada wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego przy rondzie Rzeczna/Księcia Ziemowita oraz brakujących odcinków drogi rowerowej

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Koszt całkowity projektu

30 000,00 zł

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny, Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata


Lokalizacja projektu

rondo u zbiegu ulic Rzecznej, Księcia Ziemowita i generała Rozwadowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

rondo u zbiegu ulic Rzecznej, księcia Ziemowita i generała Rozwadowskiego


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drogi publiczne są ogólnodostępne.

Pełny opis projektu

Istniejące obecnie przejazdy rowerowe dyskryminują rowerzystów, każąc im objeżdżać rondo naokoło na prostej trasie (załącznik "rondo_dookola"). Projekt zakłada wytyczenie brakującego przejazdu po północno-wschodniej stronie ronda i uzupełnienie odcinków drogi rowerowej. Oznakowanie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego zgodnie z Dz.U.2015.1314.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Istniejące obecnie przejazdy rowerowe dyskryminują rowerzystów, każąc im objeżdżać rondo naokoło na prostej trasie. Jest to nielogiczne, niewygodne oraz niezgodne z Zarządzeniem 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy "Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawa"

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie drogi rowerowej z przejazdem na odcinku ok. 60 m, 4 znaki C-13/16, standardowe oznakowanie pionowe i poziome wg wyceny ZDM. 30 000 zł.

Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.