1077 - Znów Zielona Wołoska!

23.01.2017 00:53 W trakcie realizacji
awatar Wyględowianka
autor projektu

Stan realizacji projektu

Przetarg na dostawę i posadzenie drzew został ogłoszony. Dokumentacja przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy na posadzenie krzewów jest obecnie w opracowaniu.

Oddane głosy

438
Realizowany przez: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
Aktualizacja: 28.06.2018 10:06

Posadzenie szpaleru 30 drzew (platanów) wzdłuż ulicy Wołoskiej na odcinku od ul.Woronicza do ul.Racławickiej

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

58 400,00 zł

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny, rejon 1


Lokalizacja projektu

Zachodnia część ulicy Wołoskiej na odcinku od ul.Woronicza do ul.Racławickiej


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada posadzenie drzew w przestrzeni publicznej, na terenie miasta - efekt jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich przez cały czas.

Pełny opis projektu

Posadzenie 30 drzew (platanów) wzdłuż ulicy Wołoskiej, po stronie zachodniej, w pasie trawnika oddzielającego ulicę od ścieżki rowerowej i chodnika, na odcinku od ul.Woronicza do ul.Racławickiej. Dzięki realizacji projektu teren ten stanie się bardziej przyjazny mieszkańcom i zredukuje uciążliwość sąsiedztwa ruchliwej arterii. Drzewa wpłyną na poprawę estetyki, lepszą jakość powietrza oraz przyniosą ulgę podczas upałów, co przyczyni się do poprawy samopoczucia wszystkich mieszkańców oraz spacerowiczów i przejezdnych.
Weryfikacja pozytywna warunkowa, ponieważ projekt koliduje z planowaną realizacją ekranów akustycznych. ZDM zlecił i otrzymał wyniki analizy porealizacyjnej sprawdzającej oddziaływanie akustyczne na środowisko tej drogi. W związku ze stwierdzeniem przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wskazano do realizacji m.in. budowę ekranów akustycznych wzdłuż zachodniej oraz wschodniej jezdni ul. Wołoskiej na odcinku, który zakłada w przedmiotowym projekcie posadzenie drzew. Na obecnym etapie jedonostka weryfikującą - ZOM - nie otrzymał jednak potwierdzenia ze ZMiD o realizacji ekranów dla ul. Wołoskiej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przy okazji poszerzania ulicy Wołoskiej zlikwidowano uroczy pas zieleni z drzewami. Ulica przybliżyła się do budynków mieszkalnych. Szacuje się, że w ostatnich 3 latach na Wyględowie wycięto ok 1000 drzew, jednocześnie ruch samochodowy stale się zwiększa, przez co jakość życia mieszkańców spada. Wśród drzew żyje się dużo przyjemniej, a ich brak w ruchliwym mieście staje się nie do zniesienia. Platany pięknie się prezentują jako drzewa alejowe.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt budowlano-wykonawczy 10 000 zł
Posadzenie 30 drzew o obw. 16-18 cm w gruncie 25 500 zł
pielęgnacja drzew rok 5400 zł
Maty zabezpieczające (ok.500 m) 17 500 zł
Razem koszt 58 400 zł

Całkowity koszt projektu: 58 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, konserwacja malej architektury – 7000 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 000,00 zł

Modyfikacje

  • 18.04.2017 13:42 - Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - sprawdź zmiany


Komentarze (1)


Zaloguj się, aby komentować.