1507 - Marsz po zdrowie

23.01.2017 15:56 W trakcie realizacji
Mariusz Cimiński
autor projektu
Julian Podpora
współautor

Stan realizacji projektu

W ramach projektu, w okresie od 18 kwietnia do 28 listopada (z wyjątkiem wakacji) organizowane są bezpłatne zajęcia nordic walking! Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środę o godz. 19:00. Miejsce zbiórki - siłownia plenerowa przy skrzyżowaniu ul. Kadetów i Sęczkowej. Wstęp wolny!

Oddane głosy

120
Realizowany przez: Wydział Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wawer
Aktualizacja: 21.09.2018 10:48

Projekt opiera się na promowaniu aktywności fizycznej wśród wszystkich mieszkańców osiedla, dzielnicy Wawer i Warszawy. Dotyczy zajęć prowadzonych przez instruktorów na świeżym powietrzu. Prosta aktywność typu nordic walking i bieganie są sposobem na zachowanie dobrego zdrowia, jak również sposobem na międzypokoleniową integrację mieszkańców. Dodatkowo projekt zakłada zorganizowanie jednodniowego turnieju piłkarskiego

Kategoria projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

18 000,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny, Las


Lokalizacja projektu

Teren osiedla Las z wykorzystaniem siłowni plenerowej, boiska przy ul. Łasaka, SP 128 oraz terenów zielonych Wawra

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy niezależnie od wieku ( integracja międzypokoleniowa). W zajęciach wezmą udział osoby, które stawią się w ustalonym i ogłoszonym wcześniej terminie. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia, składane w momencie przybycia na zajęcia przez uczestnika i zapoznanie się z regulaminem zajęć. Turniej piłkarski zostanie zorganizowany dla drużyn z Wawra i Warszawy w określonej kategorii wiekowej.

Pełny opis projektu

Zajęcia z biegania będą się odbywały dwa razy w tygodniu po 1 godzinie a z Nordic Walking dwa razy w tygodniu po 1,5 godz. w okresie wiosenno – jesiennym z wyłączeniem okresu wakacyjnego i dni świątecznych. Zajęcia będą dostosowane do wieku i kondycji ćwiczących. W przypadku dużej frekwencji i zróżnicowania wiekowego możliwy podział na grupy oraz wydłużenie treningów do 1,5-2,5 godz.
Zajęcia będą prowadzone przez instruktora i będą się składały z następujących elementów:
- rozgrzewka - proste ćwiczeniami ruchowe, wzmacniające, integracyjne – miejsce startowe np. boisko, lub siłownia plenerowa,
- trening właściwy – marsz/bieg osiedlowymi ścieżkami lub inne ustalone wcześniej tereny zielone Wawra i Warszawy,
- zakończenie zajęć - ćwiczenia rozluźniające lub streaching – rozciąganie i cooling – miejsce końcowe np. boisko lub siłownia plenerowa.
W zależności od aktywności grupy i zainteresowania możliwość przeprowadzania dodatkowych zajęć typu streaching, pilates, zdrowy kręgosłup – w ramach różnicowania zajęć i wprowadzania nowych form ruchu. Zajęcia stacjonarne, z wykorzystaniem mat.
Jednodniowy turniej piłkarski zostanie zorganizowany dla drużyn z Wawra i Warszawy w określonej kategorii wiekowej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wielu mieszkańców dzielnicy Warszawa-Wawer cierpi z powodu braku zajęć ruchowych. Realizacja naszego projekt da im szansę, aby razem z innymi, w zorganizowanych grupach, zażywać ruchu na świeżym powietrzu.Nordic Walking i bieganie są to aktywności sportowe łatwe, skuteczne, przyjemne, dla każdego, w każdym wieku i bezpieczne.
Kontakt z naturą na świeżym powietrzu jest najskuteczniejszym i najtańszym lekiem w profilaktyce chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych.
Badania CBOS z 2016r. wykazały, że 34% Polaków cierpi na nadwagę, a 17% jest otyłych.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Praca instruktora biegania + nordic: 80 zł/h, 120 godzin przez ok. 6 miesięcy - razem 9600 zł
Plakaty informacyjne (zakup papieru i drukowanie, ewentualnie zrobienie baneru): 400 zł
Zapasowe komplety kijów: min. 10 kompletów – 1000zł
Woda dla uczestników: 400 zł
Dyplomy i drobne upominki na koniec kursu: 600 zł
Organizacja jednodniowego turnieju piłkarskiego ( dyplomy, sędziowie, nagrody, zabezpieczenie medyczne, poczęstunek oraz napoje dla zawodników itp.): 6 000 zł

Całkowity koszt projektu: 18 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.