Oddychaj czystym powietrzem (weź oddech) - kampania społeczna.

910
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Łukasz Pacholczyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
21 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Zgłoszony projekt ma na celu, jak każda kampania społeczna, doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego i dążenie do rozwiązania tego problemu. Problemem zidentyfikowanym przez autorów projektu są postawy, które przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza i/lub niska świadomość wpływu człowieka na jakość powietrza, którym oddycha.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała dzielnica Wawer ze szczególnym uwzględnieniem terenów o przeważającej zabudowie jednorodzinnej bez dostępu do sieci ciepłowniczej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szczególne uwzględnienie terenów o przeważającej zabudowie jednorodzinnej bez dostępu do sieci ciepłowniczej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zgłoszony projekt ma na celu, jak każda kampania społeczna, doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego i dążenie do rozwiązania tego problemu. Problemem zidentyfikowanym przez autorów projektu są postawy, które przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza i/lub niska świadomość wpływu człowieka na jakość powietrza, którym oddycha.
Opis projektu
W związku z dużym zanieczyszczeniem powietrza w Warszawie, a w szczególności w dzielnicy Wawer, chcemy
zwiększać wiedzę mieszkańców na temat zagrożeń związanych z jego jakością. Informować jak mogą chronić swoje
zdrowie i konkretnymi postawami przyczyniać się do stopniowego poprawiania powietrza jakim oddychają.
Promowanie zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza i tym samym profilaktyce zdrowotnej.
Działania jakie mają temu służyć to:
1. Publikacje dotyczące projektu w Kurierze Wawerskim 0 zł. (minimum trzy artykuły napisane przez specjalistów od ochrony środowiska, można wykorzystać działania NGO-sów i ich materiały).
2. Druk ulotki informacyjno-edukacyjnej, która kolportowana byłaby w całej dzielnicy.
3. Instalacja 10 billboardów w uczęszczanych punktach w całej dzielnicy, w szczególności w pobliżu osiedli domów jednorodzinnych.
4. Zakup 5 osobistych czujników jakości powietrza i wypożyczanie ich mieszkańcom oraz placówkom edukacyjnym. Dane z użyczanych czujników byłyby dostępne na stronie internetowej urzędu (lokalizacja czujnika i rejestrowane wartości).
5. Stworzenie zakładki na stronie internetowej urzędu poświęconej projektowi, wraz z możliwością zgłaszania (anonimowo) przez formularz lokalizacji/osób zanieczyszczających powietrze.
Uzasadnienie realizacji projektu
W związku z dużym zanieczyszczeniem powietrza w Warszawie, a w szczególności w dzielnicy Wawer, uważamy za zasadne zwiększać świadomość/wiedzę mieszkańców dzielnicy o tym jak ich zachowania/postawy mogą wpływać na jakość powietrza jakim oddychają oni, ich rodziny i sąsiedzi.
Chcemy zwiększać wiedzę mieszkańców dzielnicy na temat zagrożeń związanych ze złą jakością powietrza. Również chcemy informować o tym jakie działania podlegają karze i gdzie je zgłaszać.
Promowanie zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- Publikacje dotyczące projektu w Kurierze Wawerskim 0 zł.
- Stworzenie zakładki na stronie internetowej urzędu poświęconej projektowi, wraz z możliwością zgłaszania (anonimowo) przez formularz lokalizacji/osób zanieczyszczających powietrze. Sfinansowanie w ramach obsługi informatycznej urzędu lub 500 zł;
- Ulotki nakład ok. 15 000 sztuk, druk wraz z opracowaniem graficznym i kolportażem 3000 zł;
- Plakaty 250 sztuk, druk wraz z opracowaniem graficznym (kolportaż po stronie urzędu i wolontariuszy) 1 500 zł;
- 10 billboardów 13 500 zł;
- 5 osobistych czujników jakości powietrza 3 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
21 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

08.05.2017 14:33
Koordynator w Dzielnicy Wawer
08.05.2017 14:34
Koordynator w Dzielnicy Wawer
08.05.2017 14:40
Koordynator w dzielnicy Wawer
30.05.2017 11:49
Koordynator w dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany