100 bezpłatnych lekcji angielskiego dla mieszkańców Targówka + dostęp do aplikacji rozbudowującej słownictwo

1404
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Marta Strzelec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
82 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnej nauki języka angielskiego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom dzielnicy Targówek. Mieszkańcy będą mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji na smartfony do nauki słówek.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar dzielnicy Targówek
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnej nauki języka angielskiego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom dzielnicy Targówek. Mieszkańcy będą mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji na smartfony do nauki słówek.
Opis projektu
Projekt zakłada zagwarantowanie mieszkańcom dzielnicy Targówek możliwości darmowej nauki języka angielskiego dzięki udziałowi w darmowych lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Lekcje będą odbywać się na żywo oraz w formie webinarium internetowego. Zajęcia będą prowadzone na czterech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym niższym, średnio zaawansowanym wyższym i zaawansowanym.

Przed przystąpieniem do zajęć każdy chętny weźmie udział w teście kompetencji językowych przez internet i na podstawie wyników zakwalifikowany do odpowiedniego poziomu. Podobny test zostanie wykonany na koniec projektu.

Każdy z poziomów obejmie 25 lekcji (w sumie w ciągu roku odbędzie się 100 lekcji).

Lekcje będą się odbywać w udostępnionej przez Urząd Dzielnicy lokalizacji i będzie dostępna w formie na żywo dla 20 osób. Konkretna lokalizacja zostanie wyznaczona przez jednostkę weryfikującą projekt, w miarę możliwości lokalowych, po konsultacji z autorem projektu.

Każda lekcja trwać będzie ok. 45 minut i będzie transmitowana przez Internet jako webinarium. Aby zapewnić możliwość aktywnego udziału w lekcji osobom, tj. zadawania pytań na czacie, liczba słuchaczy (interaktywnych) obecnych na webinarium będzie ograniczona do 100 osób. Technicznie zostanie to rozwiązane w ten sposób, że ten kto pojawi się wcześniej będzie miał pierwszeństwo. Pozostałe osoby będą mogły odsłuchać lekcje po jej opublikowaniu.

Najbardziej pracochłonną częścią nauki języka jest przyswojenie i utrzymanie w pamięci odpowiedniego słownictwa, do czego niezbędna jest odpowiednia metoda, dlatego wraz z pakietem lekcji z lektorem, mieszkańcy otrzymają dostęp do multimedialnej aplikacji, dzięki której w efektywny sposób można uczyć się słownictwa. Zawartość kursów w aplikacji będzie korelowała z tematyką lekcji. Postępy w nauce będą monitorowane i poziom odpowiednio dostosowywany.

Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dotyczące oprogramowania zostały zapisane w załączniku do projektu.

Dostęp do lekcji, nagrań oraz licencji do aplikacji będzie dystrybuowany za pośrednictwem kodów aktywacyjnych.

Ze względu na ograniczenia formularza, dalsze szczegóły realizacji projektu znajdują się w załączniku.
Uzasadnienie realizacji projektu
Nie każdy może pozwolić sobie na naukę języka w szkole językowej, zakup materiałów czy korzystanie z korepetycji. Mieszkańcy dzielnicy Targówek odnieśliby ogromną korzyść z realizacji projektu, uzyskując możliwość zdobycia umiejętności, którą można wykorzystać w wielu sferach życia.

Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Jest to możliwe, dzięki Wybrana metodologia umożliwia naukę bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie istotne dla osób z różnych względów ograniczonych ruchowo, matek wychowujących dzieci lub osób opiekujących się starszymi. Projekt umożliwia wszystkim, a w szczególności długotrwale przebywającym bez zatrudnienia, na zdobywanie nowych umiejętności, co zwiększa ich szanse powrotu na rynek pracy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Lekcje w formie webinarium na 4 poziomach:
400 zł x 25 lekcji x 4 poziomy= 40000 zł

Szacowany koszt jednej lekcji uwzględnia:
- wynagrodzenie lektora oraz moderatora,
- zryczałtowany koszt przygotowania lekcji
- koszt przygotowania materiałów merytorycznych do aplikacji

- zryczałtowane koszty przeprowadzenia transmisji (w tym m.in.: obsługi plaftormy, wynagrodzenia pracownika technicznego, łącza internetowego)
- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu.

Szacowany zakup licencji do korzystania z systemu dla 2000 użytkowników w obrębie Dzielnicy.
40 000 zł
Licencje będą zakupione w modelu SaaS, dlatego wszystkie koszty takie jak hosting, zakup domen, utrzymanie aplikacji, pomoc techniczna, a także publikacja i utrzymanie aplikacji mobilnych są zapewnione. W szacowanej cenie licencji do korzystania z systemu ujęte są wszystkie koszty towarzyszące m. in.:
- przeprowadzenie testu wstępnego (automatycznego),
- przeprowadzenie testu końcowego (automatycznego),
- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu,
- ujednolicone logowanie,
- przygotowanie i wydruk kodów dostępu do aplikacji.

Druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) w celu poinformowania mieszkańców o możliwości skorzystania z projektu.
2000 zł

SUMA: 82 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
82 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

07.02.2017 13:26
Koordynator w Dzielnicy Targówek
21.03.2017 16:01
Autor projektu
21.03.2017 18:56
Autor projektu
21.03.2017 20:58
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Ponieważ w piątek będzie mało czasu na zadawanie pytań dotyczących projektu, proszę Autorkę projektu o odpowiedź tutaj na poniższe pytania.

  1. Na podstawie jakiego sposobu dystrybucji kodów dostępu, oparto jego wycenę (email, sms, drukowane karnety)?

  2. Kody mają być jednorazowe do zapisu na każdą lekcję, ciąg zajęć, dostęp do materiałów?

  3. Skoro projekt w założeniu ma objąć wszystkich mieszkańców Targówka (a nawet Warszawy) jaki jest sens generowania 123 000 kodów zamiast udostępnić szkolenia w ramach otwartego dostępu?

  4. Na czym ma bazować weryfikacja dostępu dla osób z Targówka (adres zameldowania, zamieszkania)?

  5. Na jakich materiałach ma być prowadzony program nauczania i kto pokrywa koszty ich wytworzenia.

  6. Kto zostaje właścicielem praw majątkowych do utworzonych szkoleń (program, materiały, utworzone na jego potrzeby utwory tekstowe, graficzne, audiowizualne)?

  7. Czy nagrania i materiały zostaną udostępnione publicznie po zakończeniu procesu nauki w wolnym dostępie lub na jakiejś otwartej licencji?

  8. Kto ma wspierać technicznie użytkowników platformy nauczania? dostawca platformy, organizator? mają zostać bez wsparcia?

  9. Z jakiego źródła finansowania mają być pokryte koszty uruchomienia projektu (stworzenie niezbędnej dokumentacji jak umowy i regulaminy, obsługi prawnej, koszty wyszukania i obsługi zapytań ofertowych do wykonawców itd.)?

  10. Czy było przeprowadzone rozpoznanie ile platform edukacyjnych umożliwia realne (nie deklaratywne) spełnienie wymogów projektu?

  11. Na podstawie jakich platform nauczania dokonano wyceny zakupu licencji?

  12. Jak rozumieć "Zakup licencji do aplikacji dla nielimitowanej liczby użytkowników w obrębie Dzielnicy.", liczba mieszkańców Targówka przekracza 123 000 mieszkańców tyle ma być wykupionych licencji?

  13. Czy autorka projektu ma świadomość że wnioskuje o stworzenie platformy nauczania większej niż ogółem wszystkie platformy nauczania jakimi dysponuje Uniwersytet Warszawski nie mówiąc o jej skomplikowaniu. Ilu dostawców jest w stanie fizycznie obsłużyć takie obciążenie systemu?

  14. Jaka będzie skuteczność nauczania przez lektora mającego słuchaczy liczonych w tysiącach?

  15. Jak ma przebiegać proces ewaluacji projektu i czemu nie został uwzględniony w wycenie?

  16. Na podstawie jakiej procedury ma następować przyporządkowanie uczestnika do danego poziomu nauczania i czy ma występować możliwość przenoszenia się między grupami lub wręcz uczestniczenia w kilku poziomach nauczania jednocześnie.

  17. Gdzie w przedstawionych kosztach jest uwzględnione prowadzenie transmisji przez wykładowców, kto ma zapewnić im właściwy sprzęt studyjny i łącza gwarantujące jakość transmisji do serwera strumieniującego wykład.

  18. Przy ustalaniu wyceny wykonania aplikacji określenie „Aplikacja dostępna na telefonach komórkowych (minimum na platformach Android oraz iOS) oraz przez stronę www.” nie mówi nic. Na podstawie takiego stwierdzenia nie da się przygotować specyfikacji do zapytania ofertowego. Jakie konkretnie wersje systemów operacyjnych autor ma na myśli, jakie przeglądarki i od których wersji mają być wspierane.

  19. Czy aplikacje mobilne muszą mieć pełne odwzorowanie możliwości oferowanych przez kurs na stronie www.

  20. Autor w uzasadnieniu stwierdza że grupa docelowa to „ w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem” więc nasuwają się kluczowe w tej materii pytania
  a. gdzie osoby zagrożone wykluczeniem ze względów ekonomicznych mają mieć dostęp do sprzętu komputerowego?
  b. jakie wymogi ma spełniać oprogramowanie w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?
  c. kto i z jakiego źródła finansowany ma wspierać technicznie (nauka obsługi aplikacji) osoby wykluczone cyfrowo np. seniorzy nie mający do czasu uruchomienia kursu językowego kontaktu ze sprzętem komputerowym?

  21. Na podstawie jakich kryteriów i przez kogo ma być dokonany merytoryczny wybór lektorów i platform nauczania, kto ponosi odpowiedzialność za ten wybór. Oczywistym jest że audyt tego typu wymaga szczególnych kwalifikacji i nie jest darmowy. Kto pokrywa koszty takiego audytu skoro nie został uwzględniony w projekcie.

  22. Z jakich funduszy mają być pokryte koszty wykonania analizy zainteresowania projektem przez potencjalnych użytkowników, niezbędne do oszacowania zasobów teleinformatycznych potrzebnych do jego realizacji.

  23. Proszę wskazać metodykę nauczania „wszystkich”. Zupełnie inaczej się przygotowuje szkolenia dla dzieci i młodzieży, inaczej dla dorosłych, a jeszcze inaczej dla seniorów. Podział na grupy tylko pod względem zaawansowania umiejętności językowych zdecydowanie nie jest wystarczający przy tak szerokiej deklarowanej grupie odbiorców projektu, a stworzenie większej ilości grup nie jest uwzględnione w wycenie projektu.
  bibliotekarz  01.03.2017 13:50
  • Dzień dobry,
   bardzo dziękuję za dodanie komentarza.
   Pozwolę sobie nie odpowiadać jeszcze na postawione przez Pana pytania, gdyż wiele z poruszonych przez Pana kwestii będzie jeszcze analizowanych. Wniosek zostanie zmodyfikowany przed 21 marca, a jego nowa wersja na pewno będzie adresowała poruszone przez Pana problemy, dlatego bardzo proszę o jeszcze troszkę cierpliwości :)
   Marta Strzelec  07.03.2017 12:21 Autor projektu
  • Zwracam uwagę że jest już po południu 20-tego marca i do żadnego z pytań nie dostałem odpowiedzi.
   Najpierw spycha Pani termin na czas gdy dyskusje powinny być już zakończone, a następnie nie wywiązuje się ze złożonych obietnic :(
   bibliotekarz  20.03.2017 12:58
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany