2079 - Nasadzenia zieleni na ulicach Starych Włoch - nowe drzewa, krzewy i kwiaty w Mieście Ogrodzie Włochy

23.01.2017 22:13 Niewybrany w głosowaniu
awatar wlochywlochy
autor projektu

Projekt polega na dokonaniu nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i dekoracyjnych pnączy na ulicach Starych Włoch - zarówno ruchliwych jak np. ul. Popularna, Cegielniana, jak i mniejszych jak np. ul. Płużańska, Naukowa, Gryczana, Starowiejska. Celem jest dodatkowe zazielenienie/ukwiecenie dzielnicy i poprawa estetyki naszej przestrzeni miejskiej w duchu idei Miasta Ogrodu Włochy.

Oddane głosy

376

Kategoria projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

69 245,00 zł

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny, Stare Włochy


Lokalizacja projektu

Ulice Starych Włoch: Popularna, Cegielniana, Płużańska, Naukowa, Gryczana, Starowiejska.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny, gdyż jego realizacja przewidziana jest w przestrzeni publicznej, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt polega na dokonaniu nasadzeń zieleni na wybranych ulicach Starych Włoch :
ul. Popularna – kwitnące krzewy i pnącza na trejażach/elementach architektury ogrodowej (ok. 200 m2)
ul. Cegielniana – pnącza ozdobne kwitnące na ogrodzeniu wzdłuż glinianki (ok. 70 m2)
ul. Płużańska – skwer na rogu ul. Przesmyk – 5 drzew (np. jabłonie purpurowe/wiśnia kanzan)
ul. Naukowa – krzewy róży piennej/drzewka różane (np. róża ciemnoróżowa na pniu, drzewko różane odm. Excelsa) – 16 sztuk
ul. Gryczana – małe drzewa – 6 sztuk (np. surmia bignoniowa Nana)
ul. Starowiejska róg ul. Czereśniowej – krzewy okrywowe (np. róże marathon) ok. 10 m2

Elementy projektu:
- opracowanie projektu wykonawczego nasadzeń dla poszczególnych lokalizacji
- zakup sadzonek
- zakup elementów małej architektury ogrodowej
- wykonanie nasadzeń
- pielęgnacja roczna

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki nasadzeniom na włochowskich ulicach pojawi się więcej drzew, kwitnących krzewów, kwiatów i pnączy. Poprawi to estetykę dzielnicy w duchu idei Miasta Ogrodu Włochy. Dodatkowo zieleń przyuliczna będzie pochłaniać zanieczyszczenia, a także dawać dodatkowy cień mieszkańcom podczas upałów.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt przygotowania projektu wykonawczego nasadzeń dla poszczególnych ulic: 15 000 zł
Nasadzenie krzewów i pnączy na ul. Popularnej (200 m2): 23100 zł
Zakup elementów małej architektury ogrodowej: 2400 zł
Nasadzenia pnączy na ul. Cegielnianej (70 m2): 8085 zł
Nasadzenie 5 drzew na ul. Płużańskiej róg ul. Przesmyk: 4250 zł
Nasadzenia róż na ul. Naukowej – 1600 zł
Nasadzenia 6 drzew na ul. Gryczanej: 5100 zł
Nasadzenia krzewów na ul. Starowiejskiej róg ul. Czereśniowej ok. 10 m2 – 1155 zł
Koszt rocznej pielęgnacji 11 drzew: 1980 zł
Koszt rocznej pielęgnacji krzewów: 4075 zł
Oznakowanie projektu – 2500 zł

Całkowity koszt projektu: 69 245 zł

Całkowity koszt projektu: 69 245,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji i utrzymania zasadzonych drzew i krzewów: 6055 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 6 055,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (3)

 • karla134  01.03.2017 16:35
  Bardzo dobry pomysł, chciałabym mieć drzewa przed oknami bloku przy Naukowej 4 od strony Popularnej
 • Małgorzata Nowak  02.03.2017 10:19
  Super pomysł tylko bardzo proszę dobrać rośliny tak by zrobiły okolice przez cały rok a potem je pielęgnować bo niestety wiele wykonanych juz nasadzeń np. w parku Cietrzewia z powodu braku pielęgnacji (np.róże rabatowe ) nie wygląda w sezonie najlepiej.
 • radny.paczkowski@gmail.com  30.06.2017 16:20
  W związku z w/w projektem nasadzeń zieleni na obszarze Starych Włoch, pragnę nadmienić, że nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje z mieszkańcami bezpośrednio zainteresowanymi takim projektem (obszar ulic od Cegielnianej, w kierunku Techników, Płużańskiej, Bratniej, Przesmyk, Dziupli, itp. – łącznie co najmniej kilkaset osób). Choć projekt jest bardzo cenną inicjatywą, to zawiera bardzo duże błędy, które dla osób niezorientowanych warto naświetlić. Przy ewentualnej realizacji będą bowiem skutkowały poważnymi konsekwencjami nie tylko dla obszaru ulic Płużańskiej i Cegielnianej, ale praktycznie w odniesieniu do całej dzielnicy (projekt powinien być podzielony na mniejsze części w oparciu o sugestie osób deklarujących poparcie dla konkretnych lokalizacji i mieszkających tuż obok, np. tylko ul. Naukowej i bliskiego obszaru albo np. wyłącznie Płużańskiej). Inaczej może być przysłowiową kulą u nogi dla lokalnej społeczności. W pierwszym przypadku protest mieszkańców budzi propozycja nasadzeń drzew owocowych przy bardzo ruchliwym ciągu komunikacyjnym – w miejscu, gdzie ul. Płużańska przechodzi w dwa kolejno nachodzące na siebie skrzyżowania (z ul. Przesmyk, a następnie ul. Dziupli). Dochodzi tu do licznych kolizji i zdarzeń drogowych – ostatnie z 13.06.2017 roku. Oba miejsca są bardzo niebezpieczne, a dodatkowe nasadzenia – szczególnie przy wyjeździe z ul. Przesmyk (zasłaniające jej fragment wylotowy) – zdecydowanie ograniczą pole widzenia w tym miejscu – słynącym z nagminnego wymuszania pierwszeństwa przejazdu. Ponadto posadzenie dodatkowych drzew owocowych - odpowiednich dla przydomowego ogródka - w wąskim pasie drogowym ruchliwej ulicy (częściowo o charakterze tranzytowym) również jest niedopuszczalne z uwagi na możliwość zaśmiecenia całej arterii i stworzenia chaosu przestrzennego w tym miejscu. Pragnę dodać, że rosną tu już trzy dorodne jarzębiny, które wymagają systematycznej pielęgnacji i sprzątania spadających z gałęzi owoców. Jako mieszkaniec tej okolicy w czwartym pokoleniu i jednocześnie radny dzielnicy Włochy, dbający o ład przestrzenny i osobiście nadzorujący sprzątanie tego obszaru, zwracam też uwagę na pojawiające się tutaj śmieci (butelki po wódce, piwie, torby z odpadami spożywczymi, itp.), które szczególnie chętnie są podrzucane pod drzewa i miejsca mniej widoczne. Borykamy się również z problemem osób spożywających alkohol, które starają się ukryć za drzewami - a następnie po konsumpcji oddają się potrzebom fizjologicznym przy okolicznych ogrodzeniach i żywopłotach. Stąd nowe drzewa w tej lokalizacji byłby idealnym rozwiązaniem na upowszechnienie się patologii, z dużą szkodą dla mieszkańców – w tym licznej grupy małych dzieci. Teren wymaga również częstego koszenia (w tym przypadku używany jest m.in. mały traktor, który po nasadzeniach nie będzie w stanie wykonać zabiegów pielęgnacyjnych). Nie wspomnę już, że teren przy ulicy Płużańskiej – jako pas drogowy - czasowo wykorzystywany jest przez służby miejskie, do remontów sieci wodno-kanalizacyjnych, studzienek, chodników, naprawy ulic (miejsce składowania materiałów i sprzętu). Z kolei w odniesieniu do ul. Cegielnianej i propozycji nasadzenia pnączy (wzdłuż ogrodzenia o dł. 70 m) i zasłonięcia historycznego dla dzielnicy Włochy stawu - jeszcze w tym roku powstanie ( kosztem 150 tys. zł) projekt małej architektury parkowej z nowymi nasadzeniami, ławkami i latarniami. Ma on służyć mieszkańcom do relaksu i wypoczynku, jako uzupełnienie atrakcji przewidzianych w pobliskim Parku Ogrody Kosmosu, po drugiej stronie magistrali kolejowej. Dlatego też przy braku odpowiedniej wiedzy i wnioskowaniu kolejnych tego typu projektów na obszarze Starych Włoch proszę – w imieniu bardzo licznej grupy mieszkańców – o kontakt. Jako radny dzielnicy Włochy i wiceprzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska służę również pomocą i wszelką informacją dla osób niezorientowanych w realiach dzielnicy. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Pączkowski

Zaloguj się, aby komentować.