804 - Stara Miłosna: bezpieczny Gościniec i inne uliczki lokalne

22.01.2017 18:29 Niewybrany w głosowaniu
awatar Tomasz Główka
autor projektu

Uregulowanie ruchu na osiedlu - na Gościńcu na wschód od ul. Fabrycznej i w strefach zamieszkania.
Konsultacje społeczne, nowoczesny projekt oznakowania ulic i uspokojenia ruchu.
Akcja informacyjna dla mieszkańców - wprowadzanie zmian po ich uzgodnieniu.

Punktowe spowalniacze nie są wystarczająco skuteczne. Rozwiążmy problem systemowo!

Oddane głosy

142

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

105 000,00 zł

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny, Obszar 2 Stara Miłosna


Lokalizacja projektu

Gościniec i inne ulice osiedla Stara Miłosna

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice w zarządzie Urzędu Dzielnicy Wesoła, wszystkie działki są własnością miasta.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pełna ogólnodostępność

Pełny opis projektu

Ulica lokalna - jaką jest Gościniec - nie może stanowić szybkiego skrótu wzdłuż Traktu Brzeskiego. Obecnie przejazd tą ulicą jest średnio tylko o minutę dłuższy, niż drogami wyższej kategorii (patrz załącznik - informacja z google.maps). Wystarczy dłuższa kolejka do świateł, aby "opłacało się" skręcić w osiedle. Projekt może to zmienić w ten sposób, że wpłynie na utrzymywanie realnej przeciętnej prędkości pojazdów na ul. Gościniec nie większej, niż około 30÷40 km/h. Na odcinku 800 metrów, przy normalnym ruchu, wydłuży to czas przejazdu o kolejną minutę. W godzinach szczytu spowolnienie będzie już wyraźniejsze - samochody jadące z przeciwnych kierunków będą się wzajemnie spowalniać, przepuszczając naprzemiennie przy zwężeniach.
Jest to bardzo ważne przede wszystkim dlatego, że bezpośrednio przy Gościńcu są chodniki, domy i osiedla bloków. Im większy ruch, tym większe zagrożenie dla pieszych i bardziej uciążliwy hałas dla mieszkańców. Można je ograniczyć tylko poprzez fizyczne uspokojenie ruchu (niestety, same znaki nie wystarczą).
Uspokojenie ruchu najlepiej się sprawdza, gdy stosowane są różne środki w różnych punktach, odpowiednio do warunków lokalnych. Zapobiega to na przykład ostremu przyśpieszaniu i hamowaniu (często spotykanemu na długich prostych, gdzie ustawiono dużo progów) albo ignorowaniu przepisów (gdy pierwszeństwo z prawej dostają uliczki gruntowe, ślepe albo wyjazdy bramowe). Dlatego projekt przewiduje wykonanie nowoczesnego projektu organizacji ruchu, gdzie na niecałym kilometrze drogi zastosowane będzie kilka różnych sposobów na ograniczenie prędkości - na przykład: wyniesione przejście dla pieszych, zatoki postojowe na jezdni (oznaczone kombinacją znaków B-31 i D-5, nadającego pierwszeństwo pojazdom wyjeżdżającym z ulicy Cieplarnianej, w obie strony), progi "wyspowe" (pośrodku najdłuższego prostego odcinka) i skrzyżowania równorzędne (z Cieplarnianą i Jeździecką).
Dodatkowo, po uzgodnieniu tego z mieszkańcami w trakcie konsultacji społecznych, przewiduje się możliwość zaślepienia ulicy od strony Szosy Lubelskiej oraz powiększenia obszaru uspokojenia ruchu wewnątrz osiedla i wyznaczenia nowych stref zamieszkania.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie na Gościńcu pojawiają się okresowo - w godzinach szczytu:
- duży hałas wynikający z jazdy z dużą prędkością;
- wysoki poziom zanieczyszczeń i hałasu związany z dużą liczbą pojazdów;
- trudności z włączeniem się do ruchu z uliczek podporządkowanych;
- kolejki pojazdów hamujących przed progami podrzutowymi;
Gdy uspokoimy ruch na dłuższym odcinku, duża część kierowców zniechęci się do przejazdu przez środek osiedla. Pozostali będą jeździć płynniej i bezpieczniej. O wiele łatwiej i przyjemniej będzie przechodzić pieszo przez Gościniec oraz chodnikami wzdłuż ulicy.
Obszarowe uspokojenie ruchu jest potrzebne dla zmniejszenia liczba znaków oraz uregulowania ruchu pojazdów i pieszych stosownie do warunków lokalnych.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakładane koszty: projekt organizacji ruchu - 20000 zł; konsultacje społeczne (publikacje w 2 największych lokalnych czasopismach, akcja informacyjna skierowana do mieszkańców ulicy Gościniec, 1 otwarte spotkanie z mieszkańcami w lokalu znajdującym się w jej rejonie ulicy, punkt konsultacyjny w terenie, skrzynka na uwagi czynna przez miesiąc, opracowanie raportu) - 10000 zł; zatoka postojowa - 5000 zł (2 kpl.); wyniesione przejście dla pieszych - 10000 zł (2 kpl.); wyniesiona tarcza skrzyżowania (np. z ul. Jeździecką) - 30000 zł; znaki drogowe na wlotach i wylotach (strefa ograniczonej prędkości: B-43/B-44, strefa zamieszkania: D-41/D-41) - 10000 zł; oznakowanie poziome (strefa skrzyżowań równorzędnych: piktogramy znaku A-5; linie zatrzymania: P-14 i inne) - 15000 zł; znak D-4a oraz stałe bariery drogowe przy Szosie Lubelskiej - 5000 zł.

UWAGA: zmiany organizacji ruchu opisane powyżej i wyszczególnione w kosztorysie są przykładowe, służą zilustrowaniu założeń projektu. Faktycznie zaprojektowane środki bezpieczeństwa mogą się od nich różnić, odpowiednio do wymagań przepisów aktualnych w momencie projektowania oraz według ustaleń z konsultacji społecznych. W przypadku nie wykorzystania kwoty zaplanowanej na konsultacji w całości, reszta kwoty powinna być przesunięta na realizację.

Całkowity koszt projektu: 105 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (1)

  • Eliza F.  24.03.2017 10:00
    Uważam, że konieczne jest uspokojenie ruchu na Gościńcu. Rzeczywiście ulica jest traktowana jak "ucieczka przed traktem Brzeskim" i sporo samochodów pomyka tam z dużą prędkością.

Zaloguj się, aby komentować.