1243 - Uzupełnij rowerowe dziury na Zabranieckiej!

23.01.2017 12:14 Niewybrany w głosowaniu
awatar jola saratowicz
autor projektu

Projekt zakłada wytyczenie 10 rowerowych przejazdów w ciągu pieszo-rowerowym oraz uzupełnienie brakujących odcinków infrastruktury rowerowej.

Oddane głosy

52

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Koszt całkowity projektu

390 000,00 zł

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny, Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata


Lokalizacja projektu

Zabraniecka od księżnej Anny na wschód do końca

Istotne informacje o lokalizacji

Wzdłuż ulicy Zabranieckiej, od skrzyżowania z ulicą księżnej Anny na wschód do końca.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drogi publiczne są dostępne całodobowo

Pełny opis projektu

1. Wytyczenie i oznakowanie 10 przejazdów dla rowerzystów na istniejącym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Zabranieckiej (obecnie brak oznakowania lub tylko wyznaczone przejścia dla pieszych). Zgodnie z Dz.U.2015.1314 w przedłużeniu dróg dla rowerów i pieszych wyznacza się przejazdy dla rowerzystów.
2. Uzupełnienie ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie brak ciągłości na wysokości posesji Zabraniecka 6 oraz dłuższego odcinka (490 m) od zachodniego krańca Łubinowej do Utraty. Zatoka autobusowa przy Zabranieckiej 8B do przebudowy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Po uzupełnieniu brakujących odcinków to będzie jednolity ciąg rowerowy ciąg od Rembertowa do Radzymińskiej, lub przez remontowany odcinek Zabranieckiej i Trasę Mostu Świętokrzyskiego do Centrum. Obecne nieciągłości w infrastrukturze rowerowej powodują dziwne zachowania rowerzystów, część jedzie chodnikiem, część po jezdni i jest "obtrąbiana" przez kierowców. Zlikwidowanie nieciągłości i wytyczenie przejazdów rowerowych poprawi bezpieczeństwo rowerzystów

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zgodnie z opinią organu zarządzającego ruchem (Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy) drogę dla rowerów i pieszych należy poszerzyć do szerokości przejść dla pieszych i projektowanych przejazdów dla rowerzystów (tj. do min. 5,5 m) oraz zachować odległość 5 m pomiędzy krawędzią jezdni ul. Zabranieckiej a przejazdem dla rowerzystów. W związku z tym, z uwagi na konieczność wykonywania robót budowlanych w każdej lokalizacji, dla wyznaczenia pojedynczego przejazdu dla rowerzystów należy przyjąć koszt 5 000 zł.

Koszt wykonania drogi dla rowerów i pieszych pomiędzy ul. Utrata a ul. Łubinową wyniesie 490 m * 2,5 m * 200 zł/m2 = 245 000 zł, natomiast na wysokości posesji Zabraniecka 6 50 m * 2,5 m * 200 zł/m2 = 25 000 zł. Dodatkowo w rejonie posesji Zabranieckiej 6 konieczna jest korekta geometrii jezdni wraz z przebudową odcinka rowu odwadniającego, której szacunkowy koszt wyniesie 50 000 zł.

Zgodnie z opinią ZTM koszt zabudowy zatoki autobusowej należy skorygować, uwzględniając konieczność dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (łącznie: 60 000 zł).

Proponowany kosztorys:
Koszt oznakowania przejazdów dla rowerów wzdłuż ul. Zabranieckiej: 10 x 5000 zł = 50 tys
Przebudowa zatoki - 60 tys
Ciągi pieszo rowerowe - 245 tys
Dokumentacja projektowa – 35 tys.
Razem: 390 000 zł

Całkowity koszt projektu: 390 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.