829 - Jana Pawła II - druga strona rowerowa

22.01.2017 19:06 Niewybrany w głosowaniu
awatar Tomasz Główka
autor projektu

Żeby stworzyć możliwość ciągłej jazdy na rowerze po drugiej stronie osiedlowej obwodnicy - bez zjeżdżania na jezdnię, bez zsiadania i przeprowadzania roweru przez pasy, bez przenoszenia go przez trawniki - wystarczy połączyć istniejące uliczki krótkimi łącznikami i wyznaczyć przejazdy dla rowerów. Skoro to takie proste, to wreszcie trzeba to zrobić!

Oddane głosy

156

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

160 000,00 zł

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny, Obszar 2 Stara Miłosna


Lokalizacja projektu

Jana Pawła II - między rondami Macierowe Bagno i Miłosna, z przejazdami wokół ronda Pohulanka

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica w gestii Zarządu Dróg Miejskich, wszystkie działki na tym odcinku są własnością miasta albo Skarbu Państwa.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pełna ogólnodostępność

Pełny opis projektu

Wzdłuż ulicy Jana Pawła II prawie na całej długości są boczne uliczki. Służą one do obsługi posesji - pełnią funkcje serwisowe, dojazdowe lub postojowe. Założeniem projektu jest to, że ruch rowerowy na tych uliczkach może odbywać się na zasadach ogólnych (bez dodatkowego oznakowania). Pomiędzy tymi uliczkami trzeba wybudować ścieżki rowerowe oraz przejazdy przez przecznice. Pod względem formalnym będą to:
- wydzielone drogi dla rowerów (oznaczone znakami C-13, tj. z symbolem roweru),
- ciągi pieszo rowerowe z oddzielnymi częściami dla pieszych i rowerów (oznaczone znakami C-13|C-16, tj. z symbolami pieszych i roweru oddzielonymi kreską pionową).
Wszystkie nowe ścieżki będą asfaltowe. Wszędzie, gdzie obecnie znajdują się wysokie krawężniki przebiegające w poprzek utworzonej trasy rowerowej, będą one przebudowane (obniżone) dla zachowania gładkiego przejazdu (maksymalny uskok - 0.5cm, kąt nachylenia nie większy niż 10 stopni).
Do bezpiecznego przejeżdżania przez niektóre ulice prostopadłe do Jana Pawła II niezbędne są przejazdy dla rowerów. Będą one wyznaczane (malowane) obok istniejących przejść dla pieszych. Niektóre przejścia trzeba zwęzić, ale nigdzie nie będą one węższe od prowadzącego do nich chodnika. W kilku miejscach przez przecznice będzie się przejeżdżać wyjeżdżając bezpośrednio z parkingów - tak, jak robią to inne pojazdy, ewentualnie wjeżdżając na biegnącą dalej ścieżkę rowerową (w przeciwnym kierunku, tj. ze ścieżki na jezdnię trzeba się włączyć do ruchu i - po przejechaniu w poprzek jezdni - kontynuować jazdę uliczką serwisową). Wjazdy na ścieżki muszą być zabezpieczone słupkami blokującymi. Słupki powinny być odblaskowe i otoczone liniami krawędziowymi.
Szczegóły proponowanych rozwiązań są opisane w załączniku nr 1.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Niewielkim kosztem można zdecydowanie ułatwić jazdę na rowerach wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Druga ścieżka rowerowa może powstać przy odcinku najbardziej obciążonym lokalnym ruchem samochodowym.
Jest ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie, ale ani przy dojazdach na krótkich odcinkach (między posesjami, punktami handlu i usług), ani przy przejazdach przez całe osiedle nie jest to ścieżka dość atrakcyjna, aby na nią dwukrotnie przejeżdżać w poprzek ulicy. Takie przejazdy są zresztą najbardziej niebezpiecznie. Dlatego druga strona ulicy Jana Pawła II też musi stać się rowerowa!

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty jednostkowe: drogi dla rowerów - 200 zł / m2; przebrukowanie krawężnika - 100 zł/mb; ustawienie nowego znaku - 300 zł; słupek blokujący - 150 zł; oznakowanie poziome (starcie albo malowanie, dla większych powierzchni) - 25 zł/m2.
Szczegółowe wyliczenia kosztów prac budowlanych i organizacji ruchu - wg załącznika; łącznie 135 000 zł.
Dodatkowo wartość wszystkich prac projektowych przyjęto na ok. 25 000 zł

Całkowity koszt projektu: 160 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.