Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Bezpieczna Elbląska - monitoring dzielnicy

965
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Żoliborz
Obszar 2 - Sady Żoliborskie-Zatrasie
Autor pomysłu Maciej Sokołowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
65 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada instalację kamer zintegrowanych z miejską sieci monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa rejonu dzielnicy w osi ul. Elbląskiej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Żoliborz
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 2 - Sady Żoliborskie-Zatrasie
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon ul. Elbląskiej obejmujący: skrzyżowanie ul. Elbląskiej, Saperskiej i Przasnyskiej, przejścia dla pieszych na drodze do Przedszkola nr 288 i Szkoły Podstawowej nr 92, rejon Liceum Ogólnokształcącego nr LXIV
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Rejon dzielnicy w pasie ul. Elbląskiej oznaczony na zał. nr 1
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada instalację kamer zintegrowanych z miejską sieci monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa rejonu dzielnicy w osi ul. Elbląskiej.
Opis projektu
Projekt zakłada objęcie monitoringiem miejskim obszaru dzielnicy znajdującego się w pasie ul. Elbląskiej. Obejmuje to rondo ul. Przasnyskiej i Elbląskiej oraz ul. Saperską do Administracji WSM, rejon przejścia wzdłuż boiska LO nr LXIV oraz przejścia dla pieszych w kierunku do Przedszkola nr 288 i SP 92. Do instalacji kamer monitoringu miejskiego w miejscach do tego możliwych wykorzystane zostaną latarnie miejskie, w miejscach zaś gdzie oświetlenie na to nie pozwala (np. z uwagi na zbyt niskie latarnie - vide chodnik za LO nr LXIV) postawione zostaną oddzielne słupy monitoringu (zakłada się, że będą to 1-2 tego typu sytuacje). W rezultacie realizacji projektu zainstalowanych zostanie odpowiednia liczba kamer, która zapewni pokrycie swoim zasięgiem opisany teren (załącznik - rzut sytuacyjny). Konkretna liczba kamer wynikać będzie z dokumentacji projektowej opracowanej na potrzeby projektu. Kamery zostaną następnie kamery zintegrowane w ramach miejskiej sieci monitoringu wizyjnego realizowanego przez odpowiednie podmioty m.st. Warszawy. Załącznik - rzut sytuacyjny zawiera propozycje punktów wraz z terenem do monitoringu i ewentualnymi przesunięciami kamer (z uwagi na efektywność realizowanego monitoringu ale i optymalizację kosztów).
Uzasadnienie realizacji projektu
Rejon ul. Elbląskiej to obszar dotychczas nieobjęty monitoringiem miejskim. Najbliższa kamera znajduje się na przejściu dla pieszych przy ul. Broniewskiego. Na obszarze tym niejednokrotnie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Odnotowywano również włamania do budynków i kradzieże. Bieżący monitoring pozwoli zmniejszyć skalę niebezpiecznych zjawisk oraz przyśpieszyć interwencję odpowiednich służb (Policji, Straży Miejskiej) w razie potrzeby.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Wykonanie dokumentacji projektowej: 15.000 zł
2. Zakup i instalacja kamer: 50.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
65 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Konserwacja urządzeń.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
500,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany