869 - Urozmaicenie przestrzeni między blokami

22.01.2017 20:17 Niewybrany w głosowaniu
awatar Tomasz Główka
autor projektu

Nowe drzewa, krzewy i inna roślinność oraz obiekty małej architektury na osiedlu Plac Wojska Polskiego
Projekt przyjazny dla przyrody i mieszkańców

Oddane głosy

113

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

63 500,00 zł

Dzielnica

WesołaLokalizacja projektu

Osiedle Plac Wojska Polskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Działki miejskie i Skarbu Państwa, tereny w utrzymaniu Urzędu Dzielnicy Wesoła

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pełna ogólnodostępność

Pełny opis projektu

Na Placu Wojska Polskiego jest dużo drzew i trawników. Dla urozmaicenia krajobrazu potrzeba niewiele. Na działkach dostępnych z punktu widzenia budżetu partycypacyjnego, głównie wzdłuż ulicy oraz w rejonie "warzywniaka" wystarczy dosadzić trochę krzewów, zastąpić jednolite powierzchnie trawiaste łąkami pełnymi różnorodnych roślin. Dla mieszkańców można ustawić kilka ławek, huśtawki dla dzieci i dorosłych lub drabinki do ćwiczeń, małą piaskownicę.
Rozmieszczenie wszystkich elementów powinno być poprzedzone zorganizowaniem konsultacji społecznych. Należy przewidzieć opublikowanie informacji w 2 największych lokalnych czasopismach, 1 otwarte spotkanie z mieszkańcami w lokalu publicznym znajdującym się na terenie osiedla, skrzynka na uwagi czynna przez miesiąc i opracowanie raportu. W ramach projektu trzeba też uwzględnić dostosowanie organizacji ruchu w przypadku pojawienia się uwag mieszkańców.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Urozmaicenie przestrzeni stworzy przyjaźniejsze warunki do bytowania zwierząt (np. dla małych ptaszków, które po opuszczeniu gniazd muszą się skryć w zakrzewieniach) oraz uczyni ją bardziej zachęcającą do dłuższego przebywania ludzi na świeżym powietrzu. Zgrupowanie większej liczby obiektów małej architektury w jednym miejscu pozwoli stworzyć mały, lokalny plac zabaw. Jest on bardzo potrzebny, gdyż duży, miejski plac jest zlokalizowany z dala od bloków.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Krzewy 50 sztuk z posadzeniem i roczną pielęgnacją - 5 000 zł
Łąka kwietna 100 m2 - 5 000 zł
Ławki 4 sztuki - 7 200 zł
Huśtawki dla dzieci i dorosłych - 10 000 zł
Piaskownica 9 m2 - 6 300 zł
Projekt zagospodarowania terenu - 10 000 zł
Konsultacje społeczne - 10 000 zł
Projekt organizacji ruchu - 5 000 zł
Ewentualne drobne zmiany drogowe - 5000 zł

Całkowity koszt projektu: 63 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie łąki kwietnej zgodnie z załączonym opisem przygotowanym przez EKO MIASTO,
Konserwacja urządzeń placu zabaw


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1 200,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.