Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Nadwiślański Park Sportowo-Rekreacyjny - Boisko Wielofunkcyjne

964
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Robert Jankowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
240 000 zł
Kategoria
  • sport
  • zdrowie
  • rekreacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Wielofunkcyjne ogólnodostępne, ogrodzone i oświetlone boisko sportowe do gry w koszykówkę, siatkówkę, badmintona lub innych gier zespołowych przyległe do istniejącego placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej. Boisko ma być uzupełnieniem istniejącej infrastruktury tak, aby stanowiła ona kompletny park sportowo-rekreacyjny dostępny dla wszystkich grup wiekowych - dzieci, młodzieży i dorosłych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park i plac zabaw przy ul. Strzygłowskiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka nr 27/2 (obręb 31414) oraz 27/5 (obręb 31414) - będące własnością m.st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wielofunkcyjne ogólnodostępne, ogrodzone i oświetlone boisko sportowe do gry w koszykówkę, siatkówkę, badmintona lub innych gier zespołowych przyległe do istniejącego placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej. Boisko ma być uzupełnieniem istniejącej infrastruktury tak, aby stanowiła ona kompletny park sportowo-rekreacyjny dostępny dla wszystkich grup wiekowych - dzieci, młodzieży i dorosłych.
Opis projektu
Projekt polega na wybudowaniu boiska sportowego przeznaczonego do gry w koszykówkę, siatkówkę lub badmintona. Boisko wyposażone byłoby w tablice z koszami do gry w koszykówkę oraz słupki do zainstalowania siatki - do gry w siatkówkę lub badmintona. Konstrukcja słupków powinna umożliwiać łatwe zwijanie i zakładanie siatki oraz łatwy montaż i demontaż słupków tak, aby po ich zdemontowaniu można było korzystać z boiska do koszykówki. . Siatka może być przechowywana w odpowiedniej skrzyni chroniącej przed dostępem wody (jak np. skrzynia na piasek). Słupki po demontażu mogą być zawieszane i zabezpieczone na specjalnych wieszakach na ogrodzeniu boiska. Tego typu rozwiązania są z powodzeniem stosowane na podobnych obiektach. Ewentualnie skrzynia może być zamykana na kłódkę - z informacją pod jakim nr telefonu dostępny jest klucz (może być kliku posiadaczy klucza). Ryzyko kradzieży lub zniszczenia sprzętu jest niewielkie. Na obecnym placu zabaw nie zdarzyły się dotychczas tego typu przypadki. W ten sposób boisko mogłoby funkcjonować bez dodatkowego dozoru.
Boisko wyposażone byłoby w funkcjonalną i estetyczną nawierzchnię poliuretanową z odpowiednim oznaczeniem obszaru boiska dla w/w dyscyplin sportowych (wytyczone linie o różnych kolorach). Oświetlenie umożliwiłoby korzystanie z boiska w godzinach wieczornych. Teren boiska zostanie wygrodzony z wykorzystaniem odpowiednio podwyższonego ogrodzenia pełniącego rolę piłkochwytów, tak aby ograniczyć wpływ obiektu na sąsiednie tereny. Na konstrukcji nośnej ogrodzenia zamontowane zostaną tablice z koszami do koszykówki.

Obszar boiska o wymiarach ok. 14x24m (wraz z ogrodzeniem) obejmowałby ok. 30% powierzchni działki nr 27/2 oraz niewielki fragment działki 27/5 (szczegóły w załączniku). Przewidywane są boiska o wymiarach: koszykówka 12mx22m, siatkówka 9mx18m oraz badminton 6x13m. Wymiary boiska do koszykówki są proporcjonalnie pomniejszone w stosunku do pełnowymiarowego. Na terenie działki planowane jest wybudowanie przepompowni ścieków i z tego względu teren boiska zajmuje jedynie 30% powierzchni działki. Na sąsiadującym placu zabaw oraz siłowni plenerowej jest zainstalowane oświetlenie zatem instalacja oświetlenia będzie możliwa.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wybudowanie boiska przyległego do obecnego placu zabaw oraz istniejącej siłowni plenerowej uzupełniłoby infrastrukturę sportowo-rekreacyjną tworząc swoisty park sportowo-rekreacyjny dla wszystkich pokoleń. Tego typu obiekt pożądany jest przez mieszkańców dzielnicy Wawer a w szczególności okolicznych obszarów Nadwiśla, Miedzeszyna, Radości oraz Zerznia. Obecnie na terenie dzielnicy nie ma tego typu wielofunkcyjnych parków - zwłaszcza w południowo zachodniej części dzielnicy Wawer. Wybudowanie obiektu umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu na terenie dzielnicy bez potrzeby poszukiwania tego typu obiektów poza jej granicami. Obiekt może zostać wykorzystany przy organizacji lokalnych turniejów gry w koszykówkę, siatkówkę lub badmintona wspierając jednocześnie integrację mieszkańców dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Budowa małego boiska do koszykówki / siatkówki obejmuje:
- boisko z nawierzchnią poliuretanową z wymalowanymi liniami do siatkówki, koszykówki i badmintona
- prace budowlane i montażowe
- ogrodzenie boiska wraz z furtką - odpowiednio podwyższone
- oświetlenie boiska (4szt odpowiednio wysokich lamp)
- wyposażenie: tablice z koszami (2szt), demontowalne słupki (2szt) do mocowania siatki wraz z siatką (1szt) do siatkówki (badmintona)
- skrzynia do przechowywania słupków oraz siatki (lub skrzynia na siatkę oraz wieszaki na słupki z odpowiednim zabezpieczeniem)
- ławki przy wejściu na boisko (2szt) na zewnątrz ogrodzenia
- tablica z regulaminem korzystania z boiska

Wycena na podstawie informacji z Urzędu m. st. Warszawy

Wstępny Koszt całkowity 240000zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
240 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Energia elektryczna (oświetlenie) - ok. 1000zł / rok
Bieżąca konserwacja i utrzymanie porządku - ok. 2000zł / rok

RAZEM: 3000zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
3 000,00 zł

Modyfikacje

22.01.2017 23:10
Autor projektu
22.01.2017 23:14
Autor projektu
21.03.2017 12:11
Autor projektu
21.03.2017 12:15
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany