1125 - „Nie nudna matematyka” – warsztaty rodzinne

23.01.2017 09:19 W trakcie realizacji
awatar Julia Patorska
autor projektu

Stan realizacji projektu

Projekt będzie realizowany przez nauczycieli ze szkoły nr 9 przy ul. Kadetów 15. Obecnie trwa przygotowywanie umów i materiałów promocyjno-informacyjnych.

Oddane głosy

125
Realizowany przez: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wawer
Aktualizacja: 07.03.2018 15:32

„Nie nudna matematyka" to warsztaty rodzinne dla dzieci i rodziców wspierające w nauce matematyki na początkowych etapach nauki tego przedmiotu z wykorzystaniem metod zalecanych przez światowych ekspertów. Zajęcia mają pokazać zarówno dzieciom jak i ich opiekunom, że matematyka otacza nas na co dzień i nie oznacza jedynie rozwiązywania schematycznych zadań.

Kategoria projektu

  • edukacja
  • więzi rodzinne

Koszt całkowity projektu

7 863,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny, Las


Lokalizacja projektu

ul. Kadetów 15, 03-987

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 128 w Warszawie zapewniająca odpowiednie warunki do przeprowadzenia warsztatów

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępność projektu będzie zapewniona podczas zapisów chętnych do wzięcia udziału w warsztatach. Udział będą mogli wziąć chętne dzieci w wieku 7-10 lat oraz rodzice lub opiekunowie prawni (w parze jedno dziecko jeden rodzic/opiekun prawny). O warsztatach będą poinformowani mieszkańcy przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, a także ogłoszeń zamieszczonych w S.P. 128.

Pełny opis projektu

Podstawowym celem projektu jest pokazanie dzieciom i rodzicom, że matematyka nie koniecznie musi być trudna oraz, że jest elementem naszego życia, a jej znajomość może istotnie pomagać w codziennych obowiązkach.
Projekt umożliwi wsparcie rodzica oraz dziecka w nauce początkowej matematyki, wykorzystując metody zalecane przez światowych ekspertów. Rodzice mają możliwość kontynuować zabawy matematyczne w domu, na spacerze i w trakcie podróży, wykorzystując umiejętności nabyte podczas warsztatów. Nauka matematyki wcale nie musi polegać na rozwiązywaniu schematycznych zadań. Wiedzę matematyczną można przekazywać dzieciom poprzez interesujące aktywności, które odsyłają do codziennego życia, np. ułamki ucząc na przepisach kuchennych.

Na zajęciach zakłada się, że dzieci zainteresują się matematyką:
· nawiązując do czynności i problemów życia codziennego,
· pokazując praktyczne aspekty nauki matematyki,
· odwołując się do ciekawości dzieci i rozbudzać ją,
· zachęcając do zadawania pytań i prób samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.
W trakcie zajęć wykorzystywane będą różne przedmioty codziennego użytku: klocki, figury geometryczne, domino i karty.
Udział w zajęciach rodziców/opiekunów umożliwi kontynuację zainteresowania matematyką już po zakończeniu warsztatów. Dorośli nabędą bowiem umiejętności umożliwiające na codzień pokazywać wagę matematyki w naszym życiu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przez wiele osób matematyka uważana jest za przedmiot trudny, nudny, oderwany od rzeczywistości, a tym samym niezbyt lubiany zarówno przez dorosłych, młodzież jak i dzieci. Równocześnie w zmieniającej się bardzo szybko rzeczywistości, gdzie nowe technologie, cyfryzacja zajmują coraz istotniejszą pozycję, matematyka i dziedziny pochodne odgrywają coraz większą rolę. Dlatego projekt ma za zadanie pokazać, ze matematyka jest ciekawa i warta zainteresowania. W dalszej perspektywie zakłada się, że wpłynie to na zainteresowanie studiami ścisłymi wśród młodych mieszkańców naszego osiedla.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowity koszt warsztatów 2 361 zł brutto zrealizowanych w trzech seriach.

Zakładana seria warsztatów:
W zajęciach bierze udział 16 osób, 8 rodzin (8 par dziecko – rodzic/opiekun)
Seria warsztatów to 6 zajęć po 40 min.
Koszt jednej serii to 2 361 zł brutto i obejmuje koszt przygotowania programu (prawa autorskie), wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia warsztatowe, koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.


W trzech seriach warsztatów udział weźmie 48 osób (24 pary dziecko – rodzic/opiekun)


Całkowity koszt projektu: 7 863,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.