1130 - Zielone torowiska wzdłuż 11 Listopada - eksperyment

23.01.2017 09:31 W trakcie realizacji
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz założenie i pielęgnację na podstawie tej dokumentacji zieleni w torowiskach wzdłuż ul. 11 Listopada (od ul. Targowej do początku zespołu przystankowego Inżynierska o szacunkowej długości 156 mtp i szacunkowej powierzchni 520 m2).

Oddane głosy

450
Realizowany przez: Zarząd Transportu Miejskiego
Aktualizacja: 06.09.2018 08:51

Projekt zakłada zaprezentowanie możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej,a w przyszłości możliwość opracowania na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach "eksperymentu" odcinki torowisk wzdłuż ulicy 11 Listopada zostaną obsadzone zielenią.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

100 000,00 zł

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny, Obszar I - Nowa Praga z Pelcowizną


Lokalizacja projektu

odcinek między ulicami Targową i Inżynierską (w pobliżu przejścia dla pieszych przy ulicy Targowej)

Istotne informacje o lokalizacji

odcinek między ulicami Targową i Inżynierską (w pobliżu przejścia dla pieszych przy ulicy Targowej)


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności w okresie prowadzenia badań będą korzystać wszyscy mieszkańcy. Docelowo efekty projektu mogą zostać wykorzystane na innych warszawskich torowiskach.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada zaprezentowanie możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej,a w przyszłości możliwość opracowania na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach "eksperymentu" odcinki torowisk wzdłuż ulicy 11 Listopada zostaną obsadzone zielenią.

Zielone torowiska są bardzo popularne w wielu miastach na całym świecie. Niewątpliwie podwyższają estetykę przestrzeni publicznej, zwiększają naturalne powierzchnie retencji wód opadowych i co więcej, charakteryzują się wysokimi walorami w zakresie obniżenia emisji akustycznej związanej z ruchem tramwajów (o ok. 3-5dB względem torowisk z inną zabudową).

Obecnie w Warszawie zabudowa trawiasta stosowana jest tylko na torowiskach o konstrukcji bezpodsypkowej. Tego rodzaju konstrukcje są jednak droższe w realizacji względem torowisk podsypkowych (z zabudową tłuczniową). Ze względu na wskazane wyżej walory torowisk trawiastych wskazane jest przeanalizowanie, w nawiązaniu do dotychczas prowadzanych już przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. prac, możliwości zastosowania zabudowy trawiastej na torowiskach o konstrukcji podsypkowej. Eksperyment powinien objąć następujące elementy:
- dobór materiału roślinnego (wybór gatunków roślin) do zabudowy w odniesieniu do kwestii utrzymania i odporności na warunki miejskie;
- analizę rozwiązań technicznych umożliwiających porost materiału roślinnego w odniesieniu do m.in. konieczności prowadzenia prac utrzymaniowych torowiska takich jak podbijanie i regulacja.

Efektem finalnym projektu może być opracowanie w przyszłości standardów projektowych i utrzymaniowych dla torowisk z zabudową trawiastą.

Ze względu na eksperymentalny charakter projektu może być on ograniczony czasowo w danej lokalizacji. Dodatkowo z racji nowej technologii i nietypowego podłoża zaprezentowane rozwiązanie nie gwarantuje sukcesu - dopiero wdrożenie go da odpowiedź o możliwościach stosowania. Niemniej z całą pewnością efekty badań i opracowanie standardy będą miały oddziaływanie na obszar całego m.st. Warszawy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zielone torowiska to powiększanie powierzchni biologicznie czynnej miasta. Poza względami natury ekologicznej zielone torowiska wyciszają hałas towarzyszący jadącym po szynach tramwajom o nawet 5 decybeli.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kwota 90 000,00 zł powinna wystarczyć na wykonanie odcinka o długości ok. 75 ÷ 80 m.
Koszt wykonania 1m^2 zabudowy roślinnej w torowisku o konstrukcji bezpodsypkowej przy zastosowaniu maty drenażowo-magazynującej, substratu oraz maty rozchodnikowej wynosi ok 125 zł/m^2.
Do przytoczonego rozwiązania należy doliczyć jeszcze koszt wykonania izolacji elektrycznej szyn (szacuje na ok 200 zł za metr toru) oraz koszty usunięcia części kruszywa (podsypki).
Akcja promocyjno-edukacyjna - 10 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji zielonych torowisk.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Modyfikacje

  • 20.03.2017 10:24 - Autor projektu - sprawdź zmiany
  • 13.04.2017 16:36 - Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego - sprawdź zmiany
  • 21.04.2017 13:40 - Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego - sprawdź zmiany
  • 21.04.2017 13:41 - Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.