1169 - Ratusz do PeKiNu - audyt

23.01.2017 10:40 Zweryfikowany negatywnie
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie audytu w sprawie możliwości przeniesienia poszczególnych biur Urzędu m.st. Warszawy oraz ratusza Dzielnicy Śródmieście do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Kategoria projektu

  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • administracja samorządowa

Koszt całkowity projektu

50 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

Projekt nie spełnił kryteriów: 1,3,4,5,7 (opis kryteriów w karcie weryfikacji) Zadanie będące przedmiotem projektu nie jest zadaniem własnym gminy – jego realizacja nie służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej i nie wpisuje się w zadania, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Z uwagi na powyższe, jak również z uwagi na obejmowanie swoim zakresem biur Urzędu m.st. Warszawy, projekt wykracza poza zakres wskazany w § 3 Regulaminu, co wyklucza możliwość jego realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego w m.st. (więcej w karcie weryfikacji projektu - na dole strony)


Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1

Istotne informacje o lokalizacji

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Audyt miałby na celu zbadanie możliwości zlokalizowania biur stołecznego oraz śródmiejskiego ratusza w jednym miejscu. Z dobrodziejstw ujednolicenia siedziby poszczególnych biur i wydziałów skorzystaliby wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie audytu w sprawie możliwości przeniesienia poszczególnych biur Urzędu m.st. Warszawy oraz ratusza Dzielnicy Śródmieście do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie biura stołecznego ratusza oraz wydziały śródmiejskiego urzędu są ulokowane w kilkudziesięciu miejscach w centrum miasta. Takie rozwiązanie jest bardzo niewygodne zarówno dla mieszkańców jak i pracujących w nich urzędników. Co więcej wiele siedzib jest obecnie wynajmowanych od prywatnych właścicieli nieruchomości co generuje znaczne nakłady. Inwestycja w modernizację PKIN oraz dostosowania jego pomieszczeń do potrzeb urzędu miasta i dzielnicy prawdopodobnie byłaby wiec także opłacalna ekonomicznie. Audyt pomógłby potwierdzić te przypuszczenia. Co więcej modernizacja PKIN towarzysząca przeprowadzce byłaby wartością samą w sobie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wykonania audytu - 50 000,00 zł.

Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Projekt pociągnie za sobą znaczne wydatki o ile, audyt wykazałby zasadność przenosin urzędów do PKIN.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 100 000 000,00 złKomentarze (1)

  • KrzysztofMadejski  11.03.2017 17:10
    Ten projekt powinien zostać po prostu zabudżetowany w ramach miasta. A jak nie chcą go robić to znaczy, że nie chcą się przenieść i audyt tu chyba wiele nie pomoże.

Zaloguj się, aby komentować.