1342 - Żoliborska Noc Muzeów 2

23.01.2017 13:51 Niewybrany w głosowaniu

Placówki edukacyjne są zaproszone do warsztatów multidyscyplinarnych. Tworzą żywe obrazy, inspirowane malarstwem. Wernisaż tych "prac" odbywa się m.in. w szkołach i ma miejsce podczas "Nocy Muzeów". Dokumentacja z przebiegu projektu jest umieszczana w przestrzeni medialnej. Podsumowanie: wystawa zdjęć (lokalizacja do uzgodnienia), pamiątkowy album.

Oddane głosy

90

Kategoria projektu

  • edukacja
  • kultura

Koszt całkowity projektu

78 285,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Obszar 2 - Sady Żoliborskie-Zatrasie


Lokalizacja projektu

Braci Załuskich 1, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Publiczne szkoły podstawowe - 6, Publiczne szkoły ponadgimnazjalne - 7, placówki specjalne- 2, Szkoła Muzyczna, jedna placówka niepubliczna

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada szeroką dostępność do wydarzenia kulturalno-edukacyjnego. Efekt końcowy to wernisaż prac wykonanych podczas warsztatów, fotoreportaż z "Nocy Muzeów" realizowanej na Żoliborzu oraz pamiątkowy album zawierający zdjęcia "żywych obrazów". Rodzice poznają placówki edukacyjne dzielnicy oraz mają okazję do poznania innych mieszkańców - oferta dostępna dla wszystkich zainteresowanych projektem. Podsumowaniem jest wystawa zdjęć.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada etapowe działanie:

1) Warsztaty dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
2) Event o zasięgu dzielnicowym (choć pośrednio mogą skorzystać z niego pozostali mieszkańcy Warszawy)
3) Udokumentowanie wydarzenia: fotoreportaż z przygotowań (warsztatów), samego wydarzenia oraz wydanie pamiątkowego albumu.

Na kilka miesięcy przed "Nocą Muzeów" odbywają się w placówkach edukacyjnych warsztaty przybliżające sztukę malarską. Na warsztaty zapraszane są społeczności placówek edukacyjnych (dzieci, rodzice), a także ich bliscy m.in. dziadkowie, babcie. Każda placówka tworzy własne muzeum z żywych obrazów. Dzieci, młodzież są kustoszami wystaw i pracują jako przewodnicy. Imprezie towarzyszy poczęstunek, który ma za zadanie stworzyć klimat sprzyjający poznaniu. Mieszkańcy uczestniczą w spotkaniu, poznając się wzajemnie. Jest to swoista forma budowania mostów międzypokoleniowych. Osoby starsze, które nie korzystają z dorobku kultury mają szansę na wyjście z domu, poznanie sąsiada. Widzą dzieci w pozytywnym zaangażowaniu. Dzieci uczą się zasad współżycia społecznego i relacji. Rodzice poznają placówki edukacyjne dzielnicy, a także mają szansę na poznanie innych mieszkańców (szczególnie, jeśli mieszkają od niedawna).

Przy okazji tego wydarzenia są realizowane cele edukacyjne, społeczne i kulturalne.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Żoliborz jest pięknym i nasyconym artyzmem miejscem. Głęboko zakorzenione tradycje naszej dzielnicy stanowią inspirację do wdrażania projektów. Znaczną grupę osób w wieku podeszłym i ciągle przybywające rodziny z małymi dziećmi, bądź w wieku szkolnym.
Możemy wspólnie stworzyć nasze małe muzea, które będą dostępne do szerokiego grona odbiorców. Starsi mieszkańcy dzielnicy, czy rodziny z małymi dziećmi nie zawsze mogą skorzystać z dobrodziejstw "Nocy Muzeów". My umożliwiamy uczestnictwo w ważnym wydarzeniu. Wartością jest wdrażanie dzieci i młodzieży do zdobyczy kultury. Uwrażliwianie na percepcję sztuki, rozwijanie umiejętności plastycznych, a także wskazanie alternatywy dla funkcjonowania pasywnego w świecie wirtualnym.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Warsztaty twórcze w placówkach edukacyjnych - 27 285 zł (17 szkół po 15 godzin w każdej - 255 godzin)
Materiały plastyczne - 17 000 zł
Materiały promocyjne (druk albumów i zdjęć na wystawę) - 10 000 zł
Nagrody - 14 000 zł
Poczęstunek - 10 000 zł

Całkowity koszt projektu: 78 285,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.