Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Rewitalizacja zieleni przyulicznej ulic: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda

1864
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Śródmieście Północne
Autor pomysłu Krzysztof Rytel
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
341 090 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 283 głosów za tym projektem
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także uzupełnienia ulic nowymi drzewami i powiększanie powierzchni zielonych.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
03.01.2019 14:53

W ramach projektu dokonano poszerzenia mis istniejących drzew oraz przygotowano grunt do posadzenia nowych roślin. W kwietniu 2019 r. planowane jest dokończenie projektu - zasadzenie drzew.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Terenów Publicznych

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Śródmieście Północne
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulice: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
-
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także uzupełnienia ulic nowymi drzewami i powiększanie powierzchni zielonych.
Opis projektu
W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa, jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.
Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. W przypadku drzew istniejących dotychczasowe podłoże zostanie usunięte metodą nieinwazyjną - np. sprężonym powietrzem. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Misy
i zieleńce zostaną ogrodzone wygrodzeniami metalowymi zabezpieczających przed samochodami.

Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. Na narożnikach ulic, gdzie parkowanie jest niedozwolone oraz w innych miejscach wskazanych na rysunku należy zrobić większe misy - zieleńce. W przypadku drzew, dla których na rysunku nie wrysowano mis, oznacza to drzewa osiągające docelowo mniejsze rozmiary i misę wąską, dostosowaną kształtem do sposobu parkowania (np. skośną do krawędzi jezdni), przykrytą poziomą kratą żeliwną. Chodzi o zminimalizowanie strat w liczbie miejsc parkingowych. Pozostałe misy
i zieleńce zostaną ogrodzone wygrodzeniami typu ZOM i obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). W przypadku kolizji zieleńców ze stojakami rowerowymi, stojaki zostaną przesunięte w najbliższe możliwe miejsce (np. na łuki skrzyżowań).
W przypadku 2 drzew - w rejonie ul. Złotej - przed budynkiem WSA i przed budynkiem Banku pod Orłami, z uwagi na dużą powierzchnię zieleńców nie przewiduje się wymiany podłoża.

W ramach projektu misy zostaną wyposażone w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych. Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC. Kształt modernizowanych mis przy drzewach oraz możliwość wykonania nowych nasadzeń drzew bezwzględnie wymaga szczegółowej analizy uzbrojenia podziemnego oraz możliwości wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, co dokonane zostanie na etapie projektowania.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.

Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy muszą zostać powiększone i obsadzone roślinnością atrakcyjną wizualnie, i zapewniającą utrzymanie spulchnienia gleby. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Całkowity koszt projektu: 341 090,00zł brutto, w tym:
Tereny ZOM (ul. Jasna i ul. Zgoda):
- projekt budowlano – wykonawczy: 7 000,00zł brutto
- projekt organizacji ruchu: 6 000,00zł brutto
- nasadzenia 2szt. drzew : 5 000,00zł brutto
- wymiana podłoża i powiększenie 6 mis drzew : 30 600,00zł brutto
- wygrodzenia mis płotkiem ZOM: 5 400,00zł brutto
- posadzenia krzewów w istniejących misach: 4 620,00zł brutto
- oznakowanie projektu : 500,00zł brutto
Razem: 59 120,00 zł brutto
Tereny ZTP (ul. Zgoda i ul. Sienkiewicza):
- wykonanie projektu: 15 000,00 zł brutto
- projekt organizacji ruchu: 6 000,00zł brutto
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami istniejącymi: 28 000,00zł brutto
(4m3x500,00zł x 14);
- materiał roślinny wraz z sadzeniem: 37 500,00zł brutto (1500, 00zł x 25szt.);
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami nowo posadzonymi: 50 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 25);
metalowe wygrodzenie mis drzew: 46 800,00zł brutto (1200,00zł x 39szt.);
- korekta mis i krawężniki : 78 000,00zł brutto (2 000,00zł x 39szt.);
- nasadzenia pod drzewami : 19 500,00zł brutto (10x50,00zł x 39szt.);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 1170,00zł brutto
(30,00zł x 39szt.).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
341 090,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 24 595,00,00zł
- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 5 070,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 39);
- mulczowanie mis drzew: 3 315,00zł brutto (85,00zł x39);
- pielenie: 5 850,00zł brutto (150,00zł x39);
- naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 9360,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń).
- pielęgnacja nasadzeń przez 1 rok (teren ZOM ) : 1 000,00zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
24 595,00 zł

Modyfikacje

20.03.2017 16:42
Autor projektu
06.05.2017 19:04
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
08.05.2017 13:57
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 14:53
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany